Performante ASiS ERP

Dintre performanţele Sistemului Integrat ASiS, se pot aminti:

punctExistenta componentei online ASiSria care integreaza toata capacitatea solutiilor de tip desktop intr-un browser web, reusind astfel sa aduca informatia oriunde exista conexiune Internet. ASiSria nu necesita instalare pe calculatoarele-client, reducand considerabil costurile de implementare a solutiei de tip ERP -  ASiS.


punctFiltrarea in machetele ASiS se realizeaza dupa absolut orice criteriu dorit de utilizator. Interfaţa utilizator este orientata pe consultarea bazei de date cu instrumente de regasire rapida a informaţiilor şi ofera posibilitatea de filtrare, ordonare, sortare şi accesare a legaturilor intre date (pe majoritatea campurilor se poate face o trimitere catre o macheta de detaliere; de exemplu: campul client ofera toate informaţiile despre client in contextul acelei machete).

punctMajoritatea rapoartelor ASiS sunt realizate şi in format Web, permiţand export in formate multiple (Excel, PDF, CSV, HTML, etc) şi oferind posibilitatea trimiterii lor automate pe email.


punctIntegrarea cu instrumentul de raportare al Microsoft SQL Server (Reporting Services) prin editarea rapoartelor Web direct din ASiS


punctPosibilitatea configurarii formularelor de documente (facturi, chitanţe, recepţii, bonuri de consum, rapoarte de producţie, contracte, comenzi de aprovizionare, etc) cu extragerea rapida a datelor prin comenzi SQL simple şi prin utilizarea unor şabloane de tip XML, realizate in Microsoft Office (Word, Excel)


punctInstrumente configurabile de preluare şi export de date intre ASiS şi orice alt format structurat de date (DBF, Excel, MDB), chiar şi in raport cu propriile tabele (de exemplu: obţinerea pontajului din FAZ pe mijloace de transport)


punctAcţiuni configurabile de catre utilizatori in raport cu datele introduse.


punctLa operarea documentelor, se pot acorda discounturi sau bonusuri dupa criterii precum fidelitate, nivel limita pentru volumul vanzarilor, numar de facturi incasate, data naşterii, trasaturi, etc.


punctInstrumente performante de calcul costuri,  bazate pe teoria grafurilor, cu repartizari de costuri, dupa criterii configurabile (centre de cost, articole de calculaţie, baza de calcul), cu determinarea preţului unitar şi posibilitatea de inlocuire a preţurilor rezultate.


punctOfera un puternic instrument de retratare de la baza de date operata in lei la cea intr-o valuta de referinţa. Toate documentele sunt preluate şi retratate in functie de natura lor.