ASiS.CG - Contabilitate Generala

Plan general de conturi, solduri si rulaje pe orice perioada
Documente şi inregistrari contabile in lei şi valuta la cursul din data operaţiei


Operare şi inregistrari contabile pe locuri de munca şi comenzi
Situaţii pe centre de profit şi cost


Fişa contului - fişa şah, rulaje zilnice şi lunare
Balanţe analitice şi sintetice


Registru jurnal de operaţii
Posibilitate de consolidare


Situaţii intr-o valuta data in baza cursului zilei inregistrarii
Inchiderea lunara a conturilor cu validarea corelaţiilor dintre conturi

sistem integrat

ASiS.CG - Financiar-Terti

Documente financiare - operarea facturilor primite sau emise, Plaţi/incasari de facturi (cu posibilitate de repartizare automata a sumelor achitate pe facturi), chitanţe, deconturi diverse, compensari facturi
Operare in valuta cu generare automata a diferenţei de curs valutar (cu paritate daca valuta achitarii este diferita de valuta facturarii

)
Gestionarea avansurilor acordate furnizorilor sau primite de la beneficiari cu posibilitate de stornare/compensare automata Registru de Casa/Banca, Registru de Plaţi/incasari
Situaţii pe terţi detaliate pe documente sau centralizate pe   facturi la zi, pe o perioada sau la o data calendaristica, in valuta pe diferite criterii


Jurnale TVA, declaraţii 390 (VIES) şi 394
Instrumente de generare provizioane pentru diferenţe de curs la facturi, inregistrari diferente de conversie


Verificare corelaţii

sistem integrat

ASiS.CG - Decontari cu salariatii

Documente de avans spre decontare pe salariaţi, cu posibilitatea restituirii
Decontarea avansurilor prin plata de factura furnizori sau alte documente justificative


Situaţii de analiza şi urmarire a deconturilor pe salariaţi
Deconturi urmarite in valuta cu generare automata a diferenţelor de curs şi reevaluare la final de an

program contabilitate

ASiS.CG - Stocuri

Gestionare de materii prime, ambalaje, marfuri in gestiuni de tip catitativ sau valoric, produse finite si semifabricate
Documente de intrare/ieşire (predari, transferuri,consumuri, facturi sau avize, alte ieşiri)


Posibilitatea operarii recepţiilor in baza declaraţiilor vamale de import (DVI) cu repartizarea taxelor vamale in preţul de stoc şi repartizarea facturilor de prestari asociate recepţiilor in preţul de stoc
Contarea automata a documentelor primare şi generarea inregistrarilor contabile


Actualizare stocuri in regim ON-LINE
Produse, marfuri sau ambalaje date in custodie


Metode de descarcare stocuri: FIFO, LIFO şi preţ mediu (instantaneu sau pe perioada, pe gestiune sau pe unitate)
Gestionare de inventar faptic şi situaţie comparativa cu stocul scriptic, corecţii automate


Consultare operativa stocuri/preţuri şi evaluare de stocuri intr-o valuta data
Validare consumuri cu lansarile in producţie


Gestionare necesar materii prime/materiale şi emitere de comenzi de aprovizionare
Producţia realizata pe zi/luna/ produs/ secţie


Operarea producţiei/decontarea vanzarilor pe elemente de costuri
Inregistrari şi situaţii pe elemente de costuri


Situaţii intrari/ieşiri
Balanţa de stocuri, fişa de magazie, lista stocurilor, declaraţii Intrastat


Situatii de vanzari

buton-prezentare-ASiS1