ASiS.CG - Servicii

Documente servicii furnizori/clienţi


Contare automata documente primare şi generare de inregistrari contabile, decontarea serviciilor pe elemente de costuri


Situaţii servicii pe zi/ luna/ secţie

program contabilitate

ASiS.CG - Obiecte de inventar

Obiecte de inventar in depozit sau in folosinţa (pe salariaţi, pe gestiuni sau pe locuri de munca)


Documente primare (recepţii, transferuri, dare in folosinţa, predare intre salariaţi, casari) si inregistrari pe elemente de costuri


Contare automata de documente primare şi generare de inregistrari contabile


Situaţii intrari, ieşiri şi stocuri de obiecte de inventar


Situaţii reţineri pe marci

program contabilitate

ASiS.CG - Coduri de bare

Atasare coduri de bare pentru codurile din Nomenclator


Ataşare coduri de bare multiple pentru acelaşi articol in cazul variantelor diferite de ambalare


Imprimare etichete cu coduri de bare din ASiS ERP

sistem erp

ASiS.CG - Executie bugetara

Articole bugetare dupa o structura de indicatori bugetari


Plan de execuţie bugetara pe trimestre şi pe an


Documente specifice: Propuneri, Angajamente bugetare, Angajamente legale, Ordonanţari, ordine de plata cu urmarirea documentelor justificative


Formularistica standard din ASiS ERP


Situaţii de raportare specifice (Anexe)


Execuţie bugetara curenta

buton-prezentare-ASiS1