ASiS.PS - Personal

Datele personale ale salariaţilor, deduceri, persoane în întretinere

Situaţii de istoric personal şi salarizare

Statul de funcţii

Fişa individuală a angajatului

Generarea Registrului Electronic de salariaţi

Generarea de adeverinte configurabile (formular SQL cu formular XML)

sistem informatic integrat

ASiS.PS - Avans

Parametrizarea calculului de avans

Date de avans excepţie

Calcul avans automat sau prin excepţie

State de plata avans şi premii la avans

Centralizatoare avans in ASiS ERP

Sistem ERP

ASiS.PS - Salarii in regie

Calculul salariilor in regie pe baza pontajului

Ore suplimentare

Sporuri şi corecţii

State de plata, liste de plata şi fluturaşi

Situaţii centralizate in ASiS ERP

Sistem ERP

ASiS.PS - Salarii in acord

Operare realizari în acord pe comenzi şi operaţii cu preluarea manoperei în costuri

Calculul salariilor realizate în acord global, individual sau TESA în acord

Situaţii specifice de realizari şi coeficienţi acord

State de plata, liste de plata şi fluturaşi

Centralizatoare de manopera pe locuri de munca şi comenzi in ASiS ERP

Program salarizare

ASiS.PS - Concedii

Calcul concedii de odihna cu posibilitatea definirii bazei de calcul a concediului de odihna

Date concedii medicale, pe tipuri de diagnostic, zile calendaristice şi lucratoare

Calcul concedii de odihna şi evidenţiere în macheta, precum şi preluarea în calculul de lichidare

Situaţii şi istoric concedii de odihna

Sistem informatic integrat

ASiS.PS - Retineri

Beneficiari reţineri pe tipuri prestabilite

Date reţineri programate pe salariaţi

Calcul reţineri efective

Situaţii reţineri efectuate şi restanţe in ASiS ERP

buton-prezentare-ASiS1