ASiS.UC - Contracte furnizori

Actualizare contracte furnizori pe articole cu preţuri contractate, discounturi
Cantitaţi contractate pe termene


Gestionare detalii contracte, posibilitate ataşare documente (Word, Excel, JPG, etc.)
Posibilitatea generarii comenzilor de aprovizionare pe termene


Campuri configurabile, proprietaţi pe contracte
Urmarirea contractelor furnizori in ASiS ERP

Program contabilitate

ASiS.UC - Contracte beneficiari

Actualizare contracte beneficiari pe articole cu preţuri, discounturi
Cantitaţi contractate pe termene de livrare


Gestionare detalii contracte, posibilitate de ataşare documente (Word, Excel, JPG, etc.)
Urmarirea contractelor beneficiari


Emitere comenzi de livrare pe baza de contracte, cu preluarea elementelor contractate (preturi, conditii)
Campuri configurabile, proprietaţi pe contract


Posibilitatea generarii comenzilor de producţie
Posibilitatea generarii comenzilor de livrare pe termene in ASiS ERP

Program distributie

ASiS.UC - Comenzi de livrare

Actualizare comenzi de livrare
Operare comenzi de livrare in diverse gestiuni (comenzi interne de transfer)


Lucru pe stari, configurare stari, evenimente planificate pe stari
Posibilitatea rezervarii stocului


Centralizatoare de verificare, aprobare, incarcare
Generarea comenzilor de producţie şi urmarirea acestora pe comenzi livrare


Facturare avans şi finala, posibilitatea eşalonarii plaţilor pe aceste facturi
Urmarirea comenzilor de livrare in ASiS ERP


Posibilitatea de operare facturi proforme cu transformarea lor in facturi definitive

SFA agenti de vanzare

ASiS.UC - Comenzi aprovizionare

Actualizare comenzi de aprovizionare
Generarea comenzilor de aprovizionare in funcţie de: vanzari/ consumuri pe o perioada, comenzi de livrare, necesar producţie pe o perioada, stocuri limita, etc.


Urmarirea aprovizionarii pe comenzile livrare sursa
Lucrul cu necesar de aprovizionat, generat din productie sau operat pe departamente


Urmarirea comenzilor de aprovizionare
Generarea automata de recepţii in baza comenzilor de aprovizionare cu posibilitate de rezervare automata pentru comenzile de livrare pentru care s-a facut aprovizionarea in ASiS ERP

Soft gestiune aprovizionare

ASiS.UC - Contracte leasing (financiar si operational)

Contracte de leasing – emitere şi generarea facturilor lunare
Urmarire contabila


Posibilitate de configurare eşalonare contracte (rata, dobanda, comision, etc.)
Grafic de rambursare, posibilitate de reeşalonare şi recalculare rata prin modificarea dobanzii, a numarului de rate, etc.


Definire elemente de refacturare (asigurare RCA, asigurare CASCO, taxe)
Configurare elemente de facturi, expandare automata, calcul de penalizari


Stabilire şabloane pentru contracte şi tiparirea lor direct in produsul Microsoft Word
Lucrul pe plan de conturi IFN şi situaţii cerute de BNR


Generare documente in aplicaţia ASiS.CG din cadrul ERP-ului

SFA agenti de vanzare

ASiS.UC - Contracte cumparari in leasing

Contracte de leasing – inregistrarea facturilor lunare
Urmarire contabila


Posibilitate de configurare eşalonare contracte (rata, dobanda, comision, etc.)
Grafic de rambursare, posibilitate de reeşalonare şi recalculare rata prin modificarea dobanzii, a numarului de rate, etc.


Definire elemente de refacturare (asigurare RCA, asigurare CASCO, taxe)
Configurare elemente de facturi, expandare automata, calcul de penalizari

buton-prezentare-ASiS1