ERP Managementul Productiei - ASiS.MP

Aplicatie de Managementul Productiei

Aplicaţia ASiS.MP - Managemetul Productiei din cadrul ERP-ului ASiS faciliteaza urmarirea proceselor de producţie. Ea porneşte de la descrierea tehnologica a unui produs, prin descompunerea lui in subansamble, repere, materii prime, materiale, manopera şi continua cu lansarea şi urmarirea comenzilor de producţie. Aceasta descompunere nu este limitata la un numar finit de nivele. Un subansamblu sau reper poate avea in structura lui oricate subrepere ce pot avea la randul lor oricate sub-subrepere,etc.

 

Funcţionalitaţi principale

Oricare nivel de repere poate avea in componenţa lui materia prima şi / sau operaţiile aferente.


In baza descrierii tehnologice a unui produs, se pot efectua scenarii diverse de antecalculaţii de preţ unitar. Scenariile de antecalculaţii permit folosirea inlocuitorilor de materii prime / materiale şi permit memorarea preţurilor materiilor prime / operaţiilor pentru o anumita versiune de antecalculaţie.


Comenzile de producţie pot fi sugerate din comenzile de livrare din cadrul aplicaţiei ASiS.UC - Urmarire Contracte. O comanda de producţie permite mai multe stari (Simulare, Lansata, inchisa, etc). Operaţia de lansare a producţiei realizeaza trecerea comenzii din starea de simulare in cea de lansare şi genereaza informaţii pentru a putea calcula necesarul de materii prime / materiale şi necesarul de operaţii pentru efectuarea acelei comenzi. in aceasta faza se poate efectua planificarea producţiei din prisma planificarii operaţiilor. Daca operaţiile se efectuaza pe o grupa de utilaje, in momentul lansarii se va specifica utilajul care va efectua operaţia respectiva (din acea grupa). Toate datele ce se vor introduce in planficarea producţiei se scriu automat in aplicaţia ASiS.MM - Management Maşini.


Urmarirea producţiei se realizeaza automat in baza documentelor primare de Bon de Consum / Nota de Predare, documente ce vor include obligatoriu comanda de producţie. Consumurile de materii prime/ materiale pot fi validate pe baza lansarilor, depaşirea cantitaţilor normate fiind semnalizata, putand fi introduse documente de tip Suplimentare. Aplicaţia permite urmarirea inclusiv a parametrilor calitativi a produselor predate, in funcţie de specificul activitaţii clienţilor şi urmarirea rebuturilor.


O varianta simplificata a aplicaţiei se adreseaza firmelor cu ciclu scurt de fabricaţie (sau specific reţetar) cum ar firmele din industria alimentara. Datorita faptului ca in industria alimentara fluxul de fabricaţie este continuu, se poate lucra fara operaţia de lansare, doar cu introducerea Raportului de Producţie, raport ce poate fi sugerat din comenzile de livrare. Consumurile de materii prime vor fi generate automat in baza producţiei obţinute, cu posibilitatea de corecţie a stocului.

buton-prezentare-ASiS1