ERP Mijloace Fixe si Calcul Amortizare - ASiS.MF

Aplicatie Mijloace Fixe

Aplicaţia ASiS.MF – Mijloace fixe gestioneaza datele privind imobilizarile corporale şi necorporale şi automatizeaza calculul amortizarii mijloacelor fixe. Aplicaţia realizeaza calculul amortizarii activelor corporale şi necorporale ale unei unitaţi economice la nivel valoric, cu reflectarea in exerciţiul contabil al lunii respective.

 

Funcţionalitaţi principale

Aplicatia gestioneaza mijloacele fixe propriu-zise, mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar si obiectele de inventar propriu-zise.


Urmarirea mijloacelor fixe se poate face pe tip patrimoniu (public/privat). Ele se mai pot urmari pe gestiuni, locatii si centre de cost.


Tipurile de amortisment folosite sunt: Liniara, Degresiva şi Accelerata.


Aplicaţia permite editarea Registrului Numerelor de Inventar, Balanţei Mijloacelor Fixe şi a multor altor situaţii.


Pornindu-se de la un Registru al Numerelor de Inventar iniţial ce se va introduce in momentul implementarii aplicaţiei, modificarile survenite in patrimoniul societaţii vor fi operate doar prin documente de tip mişcari de mijloace fixe. Aceste documente pot fi intrari, ieşiri, transferuri sau modificari de valoare / durata de amortizare.


De asemenea aplicaţia suporta trecerea in conservare a mijloacelor fixe, perioada pentru care ea nu va calcula amortizarea acelor active.


Reevaluarea mijloacelor fixe va fi gestionata tot de catre aceasta aplicaţie. Rezultatul ei va fi trecut automat in Contabilitate. Se va urmari atat rezerva din reevaluare cat si amortizarea deductibila si nedeductibila. Generarea notelor de amortizare se face pe fiecare centru de profit in parte sau daca in dreptul unui mijloc fix a fost trecut un purtator de costuri pe comanda asociata acelui mijloc fix.


Partea economica a mijloacelor fixe se integreaza cu partea tehnica a lor in aplicaţia  ASiS.MM – Management Maşini. Aplicaţia ASiS.PC - PostCalcul colecteaza automat cheltuielile efectuate pe o maşina (combustibil, amortisment, reparaţii, etc.) şi le repartizeaza pe purtatoarele de costuri beneficiar ale lor.

buton-prezentare-ASiS1