ERP PostCalcul - ASiS.PC

Aplicatie Cost de productie

Orice activitate economica, indiferent de natura ei, are ca scop final obţinerea unui profit. Managerul trebuie sa fie conştient ca pentru obţinerea unor rezultate optime este esenţiala cunoaşterea şi folosirea acestui instrument numit Costul activitaţii. Determinarea acestui cost este o provocare destul de mare datorita complexitatii ridicate a proceselor economice.

 

Aplicaţia PC - PostCalcul revolutioneaza calculul de costuri şi previzionarea lor. Datorita faptului ca in aceasta aplicatie nu este nevoie de a se introduce date, ele fiind preluate automat din celelalte aplicatii si module, calculul costurilor se efectueaza extrem de rapid si usor. Procedura de calcul de cost se bazeaza pe folosirea algoritmilor privind fluxurile in reţelele de transport din teoria grafelor, iar ASiS ERP probabil singura soluţie informatica din Romania care şi-a bazat calculul de costuri pe aceasta teorie.

Din acest motiv managementul companiilor poate vedea un adevarat flux de costuri, o repartizare automata şi precisa a lor.

Functionalitati principale

Aplicatia permite definirea purtatoarelor de costuri de mai multe tipuri: de baza (aducatoare de venituri) si auxiliare (identificabile doar ca si cheltuieli). Daca din desfasurarea unei anumite activitati (ex: transare carne) rezulta mai multe produse, se poate defini o comanda cu ponderi numita de tip productie cuplata. in baza ponderilor stabilite costurile de pe comanda de tip productie cuplata se vor duce automat pe comenzile de tip productie.


Daca pentru realizarea unei comenzi participa mai multe locuri de munca, se va defini un itinerar tehnologic pentru comanda respectiva. in cazul in care sistematic comenzile se efectueaza la mai multe locuri de munca se poate defini un itinerar completat automat in cursul calculului.


Gruparea cheltuielilor se face pe articole de calculatie definite la implementare, ce exprima natura cheltuielilor (Ex: Materii prime, Salarii, Transport, etc.).


Repartizarea automata a regiilor (indirecte loc de munca si indirecte generale) se face in functie de cheltuielile directe pe comenzi si se configureaza in momentul implementarii.


Centralizarea costurilor se va face in situaţia denumita Postcalculul pe comenzi.


Pentru detalierea oricaror cheltuieli referitoare la o comanda se va apela la Fisa comenzii, un raport ce este gandit in mod arborescent si poate fi detaliat pe oricate nivele (recursiv) ajungand la documentul primar.


Raportul denumit Situatia comparativa pune pe aceasi linie costurile efectuate cu comanda si veniturile obtinute pe acea comanda. Profitul obtinut este vizualizat astfel la nivel de comanda sau client in parte.


Productia neterminata poate fi raportata la finalul exercitiului lunar, ea fiind reluata in calcule luna urmatoare.


Raportarea productiei se poate face fi la un pret antecalculat fie poate fi inlocuita automat in aplicatia PC. in cazul in care raportarea productiei se face la un pret antecalculat, inregistrarile contabile de diferente de pret (intre valarea predata si costul productiei obtinute) vor fi generate automat.


Aplicatia genereaza inregistrari in clasa 9.

buton-prezentare-ASiS1