ASiS.PC - Calcul costuri

Definirea variabila a elementelor de cost (centre de cost, centre de profit, articole de cost)
Prelucrarea automata a datelor din alte module şi aplicaţii


Colectare costurilor directe pe comenzi şi a costurilor indirecte; decontari auxiliare (transport, servicii)
Incadrarea şi repartizarea cheltuielilor pe elemente de cost


Calculul costurilor pe comenzi auxiliare şi pe comenzi de baza
Calculul costurilor pe flux de fabricaţie, respectiv calculul şi completarea preţului (costului) pentru semifabricate


Analiza costurilor directe şi indirecte
Gestionarea producţiei neterminate


Gestionarea costurilor in avans şi repartizarea lor dupa un grafic prestabilit
Produse asociate şi ponderi de repartizare a costurilor


Postcalcul pe comenzi sau locuri de munca

Cost unitar pe produs

Fişa comenzii


Analiza cheltuielilor indirecte
Analiza decontarilor de auxiliare


Analiza centralizata sau detaliata a regiilor

pret de cost

ASiS.PC - Contabilitate de gestiune

Generare automata de inregistrari contabile, in dubla partida in clasa 9, bazata pe fluxul datelor din calculul de costuri (incarcare cheltuieli directe, determinare costuri auxiliare, decontare costuri auxiliare si indirecte, decontarea productiei si a diferentelor de pret)


Balanţa contabila de gestiune


Rapoarte de analiza contabila de gestiune pe elemente de cost (loc de munca, comanda)


Fişa de cont pentru clasa 9

buton-prezentare-ASiS1