ASiSmag Manager - Rapoarte

Solutia ASiSmag are in componenta ei un set standard de rapoarte relevante pentru activitatea unui magazin care pot fi vizualizate de managementul firmei pe baza de utilizator si parola de pe orice dispozitiv care are  o conexiune la Internet.
Informatiile din rapoarte sunt oferite in timp real, iar utilizatorii au la dispozitie o interfata inteligenta care le da posibilitatea de a-si filtra si grupa datele dupa nevoile proprii (pe o anumita perioada, pe o anumita gestiune, dupa un anumit tip de document, etc) si de a le vizualiza in forma dorita. Rapoartele pot fi vizualizate sau tiparite in oricare din formatele: HTML, PDF, Excel, TIFF sau Word.

Rapoartele puse la dispozitie in cadrul acestei solutii sunt urmatoarele:

Raport de vanzari/incasari
Balanta de stocuri/Fisa de magazie
Raport de gestiune
Top produse
Raport de inventar sau Situatie comparativa (stoc scriptic versus faptic)
Balanta de stocuri

Balanţa de stocuri este situaţia cantitativ - valorica care evidenţiaza evoluţia stocului pe gestiuni şi coduri resursa pe o anumita perioada de timp (tipic: luna de lucru). Balanţa de stocuri  poate fi editata in mai multe variante:
Balanţa detailata – in care se pun in evidenţa şi mişcarile (intrari/ieşiri) corespunzatoare poziţiilor de stoc şi a codurilor de intrare;
Balanţa centralizata pe coduri  – in care se pun in evidenţa numai poziţiile de stoc, cu evidenţierea codului;
Centralizator – in care se pun in evidenţa totalurile pe fiecare cont din fiecare gestiune.
Aceste rapoarte pot fi listate parţial, prin filtrare pe: o gestiune,un cod ,o grupa, etc. De asemenea este permisa filtrarea dupa o locatie / un furnizor / o comanda sau o comanda de livrare, etc.

Raportul de gestiune reprezinta o expresie a rulajului zilnic de marfa in preţ cu amanuntul pentru gestiuni valorice şi gestiuni in preţ cu amanuntul. Rulajul zilnic de marfa se obţine atat prin intrari (note de recepţie, transfer intrare), cat şi prin ieşiri (incasari), cu evidenţierea unui sold la nivelul fiecarei zile.
Situaţia poate fi verificata cu rulajul analiticului contului 371 pentru gestiunea respectiva.
Datele pot fi filtrate pe o gestiune şi o perioada, fiind permisa centralizarea pe gestiuni.

Raport de Inventar
Opţiunea Raport de inventar permite obţinerea unei situaţii comparative stoc – inventar la data inventarului.
in fereastra de dialog de unde se lanseaza situaţia se va preciza gestiunea inventariata şi data inventarului (este sugerata data ultimului inventar).
Se poate face filtru pe o grupa de resurse şi ordonare pe denumire produse.
Lista conţine urmatoarele coloane: codul resursei; denumirea produsului; deumirea grupei din care face parte resursa; stocul scriptic (rezultat din stoc) şi faptic (introdus); diferenţa cantitativa in plus sau in minus; preţul de stoc; diferenţa valorica in plus sau in minus.

Top vanzari se obţine in baza documentelor de ieşire din gestiunile cantitative, atat prin scanare cu cititorul de coduri de bare, cat şi vanzari cu aviz (factura).
Raportul Top vanzari se obţine pe diferite nivele de ordonare: top clienţi sau top produse.
Configurarea raportului se face prin selectarea condiţiilor de ordonare, filtrare şi perioada. Astfel,  filtrarea se poate face pe  un cod, o grupa de resurse,  o gestiune, un agent, o plaja de facturi, un client, un furnizor, o grupa de clienţi, o localitate, un judeţ, un cont de stoc.
Raportul se obţine implicit pe luna de lucru, dar poate fi selectat un an, o perioada sau toate inregistrarile.