va oferim

Asistenta si service
Oferim asistenta pentru exploatarea maxima a capacitatilor sistemului informatic ASiS. Clientii nostri au la dispozitie numeroase canale de comunicatie cu consultantii nostri tehnici precum: numere de suport tehnic, sistem de suport online, sistem de postare sesizari.
Analiza de caz si implementare
Fiecare organizatie e unica si de aceea implementarea incepe cu o analiza minutioasa de caz a unor aspecte precum: infrastructura hardware şi software, organizarea firmei: departamente, organigrama, activităţi, centre de profit, fluxul informaţional existent şi propus, standardele de lucru.
Dezvoltari si module specifice
Pornind de la o frameworkul ASiSria şi datorita experienţei bogate în proiectarea şi implementarea aplicaţiilor sistemului ASiS ERP, realizăm modificări sau module specifice cu o rapiditate uimitoare pentru ca în final fiecare client să beneficieze de o soluţie informatică personalizată şi unică.

Cursuri

cursuri-de-utilizare-asis-erp

ALFA SOFTWARE organizează sesiuni de instruire a utilizatorilor ASiS atât pe parcursul desfăşurării implementării de produs cât şi la cererea clienţilor săi.

Pe parcursul implementării:

Este de menţionat faptul că pe tot parcursul implementării, consultanţii de implementare ţin traininguri nominale în funcţie de postul pe care îl ocupă fiecare utilizator. Acest lucru conduce la înţelegerea sarcinilor de lucru specifice strict legate de ASiS ERP şi la reducerea timpilor în care sistemul poate fi dat în exploatare. Totodată, la finalul procesului de implementare se organizează cursuri de ASiS pe departamente, la sediul beneficiarului. În cadrul lor sunt prezentate detaliat funcţiile aplicaţiei sau ale aplicaţiilor cu care vor lucra membrii unui anumit departament.

Manualele de utilizare ale aplicaţiilor sunt puse la dispoziţia beneficiarilor încă din primul moment al procesului de implementare.

Cursuri la cerere:

Cursurile propuse de ALFA SOFTWARE se adresează deopotrivă utilizatorilor obişnuiţi de ASiS, dar şi specialiştilor interesaţi să aprofundeze funcţionalităţile acestui sistem informatic sau a tehnologiilor pe baza cărora este construit. Ele sunt susţinute diferenţiat pe nivele de dificultate (începător, intermediar şi avansat), ţin cont de solicitările specifice ale cursanţilor şi beneficiază de suport de curs adaptat corespunzător.

Lectorii care susţin aceste cursuri au o experienţă de peste 5 ani în dezvoltarea de aplicaţii economice integrate şi asigură la cererea clienţilor:

Instruiri generale privind utilizarea mediului Adobe Flash Builder, în cadrul centrului de training ALFA SOFTWARE, la sediul clientului sau on-line;
 
Instruiri generale sau specifice privind utilizarea aplicaţiilor sistemului ASiS în cadrul centrului de training ALFA SOFTWARE, la sediul clientului sau on-line;
 
Instruiri privind întreţinerea generală a Bazei de Date ASiS, în cadrul centrului de training ALFA SOFTWARE, la sediul clientului sau on-line;
 
Instruire privind Reporting Services, Data Mining, XML şi orice alt fel de instrumente de analiză şi evaluare a informaţiilor de business.