va oferim

Asistenta si service
Oferim asistenta pentru exploatarea maxima a capacitatilor sistemului informatic ASiS. Clientii nostri au la dispozitie numeroase canale de comunicatie cu consultantii nostri tehnici precum: numere de suport tehnic, sistem de suport online, sistem de postare sesizari.
Analiza de caz si implementare
Fiecare organizatie e unica si de aceea implementarea incepe cu o analiza minutioasa de caz a unor aspecte precum: infrastructura hardware şi software, organizarea firmei: departamente, organigrama, activităţi, centre de profit, fluxul informaţional existent şi propus, standardele de lucru.
Dezvoltari si module specifice
Pornind de la o frameworkul ASiSria şi datorita experienţei bogate în proiectarea şi implementarea aplicaţiilor sistemului ASiS ERP, realizăm modificări sau module specifice cu o rapiditate uimitoare pentru ca în final fiecare client să beneficieze de o soluţie informatică personalizată şi unică.

Analiza de caz si implementare

implementare-asis-erpEste foarte greu să găsim o definiţie a implementărilor reuşite, dar putem spune care au fost elementele care au stat la baza finalizării cu succes a peste 500 de implementări.

Din punctul nostru de vedere implementarea începe de la prima întalnire cu clientul pentru că încă din acel moment începem să analizăm activitatea sa. La aceste întalniri stabilim care sunt aşteptările sale de la implementarea unui sistem informatic nou. Plecând de la aceste informaţii alegem soluţia pe care noi o considerăm cea mai potrivită pentru activitatea sa şi realizăm o prezentare tehnică a soluţiei.

Dupa această etapă se stabilesc aspectele financiare şi contractuale.

Fiecare organizaţie e unică şi din acest motiv procesul de implementare il continuăm cu o Analiză de caz, etapă în care urmărim surprinderea în detaliu a unor aspecte precum:

Infrastructura hardware şi software;
Organizarea firmei: departamente, organigrama, activităţi, centre de profit, etc.;
Fluxul informaţional existent şi propus, standarde de lucru.

Observând aceste aspecte, putem stabili problemele concrete cu care se confruntă organizaţia şi începe conturarea unei soluţii care să se muleze cât mai bine pe nevoile clientului şi să optimizeze procesele din cadrul firmei. Se stabilesc împreună cu beneficiarii soluţiei adaptările şi modificările care vor fi efectuate sistemului integrat pentru a furniza o soluţie viabilă. Din partea ALFA SOFTWARE, se selectează responsabilul de proiect şi membrii echipei de implementare în funcţie de soluţia oferită şi competenţele lor pe aplicaţii.

Instalarea sistemului informatic presupune transferul programelor de pe suportul informatic pe calculatoarele clientului. De regulă, configurăm soluţia de reţea, instalăm sistemul de gestiune a bazelor de date şi mediul de rulare Magic pe fiecare staţie client în parte, în cazul componentei ASiS. În cazul componentei ASiSria, aceasta nu necesită instalare, ci doar configurarea meniurilor și a drepturilor utilizatorilor pe server.

Adaptarea si Configurarea sistemului este etapa in care aducem sistemul la parametrii stabiliti cu clientul in etapa de analiza prin configurarea parametrilor existenti deja in aplicatii sau prin programare.

Instruirea Utilizatorilor presupune scolarizarea utilizatorilor sistemului in conformitate cu fişa postului. Acest gen de instruire nominală se va desfăşura pe tot parcursul implementării.

La finalul implementării, se vor organiza traininguri generale pe departamente, în care vor fi prezentate detaliat funcţiile aplicaţiei sau ale aplicaţiilor cu care vor lucra membrii unui anumit departament.

Implementarea Sistemului Informatic de tip ERP ASIS se face de regulă la firme care îşi desfăşoară activitatea pe piaţă de o anumită perioadă de timp. De aceea, initializarea datelor presupune introducerea datelor existente în baza de date privind: furnizori, clienţi, solduri, mijloace fixe, salariaţi, etc. în momentul demarării procesului de implementare. În cazul în care aceste date există în format electronic se va încerca preluarea lor automată.

Faza de exploatare presupune a utilizarea curentă a sistemului informatic de către toţi utilizatorii. În această etapă vor fi introduse date în sistemul informatic în regim normal de lucru: facturi, recepţii, rapoarte de producţie, etc. Pe baza datelor introduse se vor extrage rapoarte conţinând informaţii vitale în luarea deciziilor. Aceste rapoarte vor fi legate de solduri, stocuri, vânzări, producţie, costuri, etc.

Semnarea Procesului verbal de Predare-Primire

La finalul unui exercitiu financiar lunar se evalueaza procesul de implementare si se semneaza Procesul verbal de Predare-Primire.

Elementele care se evalueaza la finele implementarii :

sunt instalate pe toate statiile de lucru aplicatiile contractate;
sistemul este utilizabil in parametrii stabiliti in etapa de analiza;

Tehnologia de Implementare poate fi aplicata cu succes dincolo de perioada de implementare a sistemului, in momentul in care intervin cerinte noi sau exista o reorganizare in activitatea beneficiarilor, creand astfel baza unui parteneriat de lunga durata.

Datorita Tehnologiei de Implementare, in 3-6 luni se poate implementa un sistem complex, integrat, de conducere a intreprinderii, care functioneaza eficient, timp in care este asigurata documentarea, controlul rezultatelor partiale si gestionarea cheltuielilor.

Etapele-implementarii-ERP