ASiSmag Manager - Stocuri-Inventar

Modulul de Stocuri-Inventar asigura evidenta si consultarea operativa a stocurilor online, in timp real, pentru un magazin (o gestiune) sau  un lant de magazine (gestiuni multiple). De asemenea exista posibilitatea realizarii si a activitatii de inventariere a stocurilor prin introducerea unui nou element ataşat stocului, stocul faptic.

Functionalitati principale

Prin "deschiderea" unei noi fete a ASiSmag, exista posibilitatea operarii documentelor de intrari/iesiri ale unui magazin si astfel actualizarea stocului in timp real.


Se pot introduce Note de intrare receptie de la furnizor (NIR).

Se pot introduce Transferuri intre gestiuni, fie de la depozite inspre magazine fie direct intre magazinele societaţii.

Documentele pentru corecţii le numim  Alte intrari sau Alte iesiri unde se pot introduce corecţiile de inventar, consumurile proprii, perisabilitaţile, etc.


Pentru vizualizare sunt disponibile facturile si bonurile de consum operate in modulul de Vanzare.


Metoda folosita pentru descarcarea stocurilor este FIFO. in situaţii excepţionale se poate cere furnizorului schimbarea metodei de descarcare a stocului şi opta pentru LIFO sau preţ mediu ponderat.


Toate documentele operate vor da efect in timp real si in situatiile de raportare specifice modulului de Stocuri puse la dispozitie de ASiSmag, adica in Balanta de Stocuri, Intrari-iesiri, Stocuri pe vechimi, etc.


Opţional se poate solicita furnizorului activarea opţiunilor suplimentare ale acestui modul cu ar fi: data expirarii, lotul, locaţie.


ASiSmag permite evidenţa marfurilor sau ambalajelor date şi primite in custodie.


ASiSmag permite realizarea activitatii de inventariere stocurilor prin introducerea unui nou element ataşat stocului, stocul faptic.
Pentru operatia de inventariere, ASiSmag permite operarea stocului faptic in raport cu cel scriptic si extragerea de rapoarte de inventar si a situatiei comparative.

Pasii pentru realizarea inventarului in ASiSmag

1. Se seteaza gestiunea si data inventarului, şi eventual se poate bloca operarea documentelor in timpul efectuarii operaţiei de inventariere.
2. Se editeaza lista de inventariere ce conţine codul produsului, denumirea lui şi poate sa conţina stocul scriptic şi rubrica pentru stoc faptic - in cazul in care inventarierea se face manual
Inventarierea se poate face automat cu ajutorul unui laptop / notebook prin citirea codului de bare şi marcarea cantitaţii (ex 300x....)
    - se va scana in dreptul punctelor.

3. La finalizarea inventarierii pot fi editate situaţii comparative (cod, denumire, stoc scriptic, stoc faptic, diferenţe cu plus / minus).
4. Opţional poate fi rulata o procedura de generare automata a documentului de diferenţa pentru a egaliza stocul scriptic cu cel faptic. Documentul generat poate fi modificat ulterior dupa ce se lamureşte sursa de provenienţa a diferenţelor.