Imobilizări

Gestionează mai ușor amortizarea contabilă și fiscală

Cu soluția Imobilizări poți automatiza calculul de amortizare pentru imobilizarile corporale/necorporale și urmări evoluția mijloacelor fixe.

Gestionează mijloacele fixe

Administrează cu ușurință mijloacele fixe și de natura obiectelor de inventar.

Obține o imagine completă

Obține informații despre modalitatea de dobândire, perioada de amortizare rămasă, valoarea mijlocului fix și multe altele.

Automatizează calculul amortizării

Folosește modelul de calcul al amortizării potrivit

Generează notele contabile

Notele contabile de amortizare pot fi generate automat pe fiecare centru de cost sau de profit.

Obține o trasabilitate crescută și gestionează mijloacele fixe mai ușor

  • Gestionează toate mișcările – intrări, ieșiri, modificări, transferuri, reevaluări etc;
  • Calculează amoritizarea prin metodele liniară, accelerată sau degresivă;
  • Realizează reevaluări contabile cu urmărirea rezervei de reevaluare.
Generare automată de înregistrări contabile
Contarea de documente primare se face automat, iar înregistrările contabile, inclusiv amortizarea sunt generate automat.
Gestionează digital registrele
Registrul, Balanța, Fișa imobilizări, Lista de inventariere, Note contabile imobilizări, Registrul bunurilor de capital - toate sunt gestionate în aplicație.
Urmărește cu precizie mijloacele fixe
Poți urmări mijloacele fixe pe gestiuni, locații, centre de cost sau în funcție de patrimoniu (privat/public).
Reevaluarea mijloacele fixe
Se va urmări în mod automat atât rezerva din reevaluare cât și amortizarea deductibilă și nedeductibilă.
Integrare cu alte soluții
Soluția Imobilizări poate fi integrata cu cea de Management mașini și utilaje, astfel partea economică a mijloacelor fixe se integrează cu partea tehnică. Soluția Calcul Costuri colectează automat cheltuielile unei mașini sau utilaj (combustibil, amortisment, reparații etc.) și le repartizează pe purtătoarele de costuri aferente.

Crește, eficientizează, inovează cu ASIS ERP

Lasă-ne datele tale și împreună începem să analizăm nevoile companiei tale.