Managementul Producției

Transformă producția la fiecare nivel prin interconectare și eficiență maximă

Asigură o producție mereu eficientă cu costuri reduse și interconectată cu fiecare activitate și proces.

Asigură descrierea arborescentă a produsului

Realizează descrierea tehnică a produsului în detaliu pentru a calcula cu eficiență costurile și stabili planurile de producție.

Lansează producția eficient

Crează comenzi de producție calculând necesarul efectiv de materiale și planifică producția.

Urmărește cu exactitate producția

Obține o imagine completă asupra producției și a utilajelor în timp real, prin intermediul unui grafic Gantt dinamic.

Personalizează în funcție de nevoile tale

Soluția poate fi optimizată pentru activități de producție de serie, rețetar sau chiar unicat.

Menține un nivel de eficiență cât mai ridicat, controlează costurile și adaptează-te nevoilor în schimbare

  • Definește și lansează produse noi cu ușurință alături de întreaga descriere tehnologică.
  • Ține costurile sub control și permite o producție eficientă, mereu conectată cu resursele necesare și prețurile de materii prime și manoperă.
  • Urmărește producția cu precizie, elimină disfuncționalitățile și timpii morți din producție, optimizează procesele.
Crează și gestionează schemele produselor
Poți crea și gestiona schemele produselor, subansamblelor și reperelor pe mai multe nivele.
Crează și optimizează planul de operații
Definește planul de operații cu timpi unitari și tarife de manoperă.
Generează automat antecalculații de preț
Realizează antecalculațiile de preț cu posibilitatea configurării elementelor de antecalculație și formulelor de calcul.
Centralizează și gestionează lansările
Utilizează centralizatorul de fundamentare lansări bazat pe comenzile de livrare de la clienți și necesarul de semifabricat intern.
Calculează și gestionează necesarele de producție
Realizează necesarul de materii prime, materiale, manoperă pe comenzi aferente producției lansate. Modifică după caz tehnologia de fabricație pe comandă/lucrare, inclusiv prin suplimentare.
Planifică operațiile și lansează producția
Poți planifica toate operațiile și etapele pe resurse și elemente de timp (zi, ora). Lansează producția luând în calcul materiile prime și materiale (Fișă limită), manopera, reperele și operațiile (Fișa de lucru).
Urmărește și generează consumurile
Generează automat consumurile la lansarea producției. Operează producția la nivel de tehnologie pe produs (raport de producție) sau la nivel de operație. Determină consumul de resurse (materii prime, materiale, manoperă, utilaje) prin generarea documentelor de consum corespunzătoare.
Calculează corect prețul de cost
Pe baza consumului de materiale, manoperă și generarea documentelor de intrare poți calcula cu exactitate prețul produsului. Predările și consumurile din raportul de producție pot fi generate automat, iar realizările de manoperă sunt generate automat pe baza realizărilor pe repere.
Urmărește cu precizie producția
Poți urmări cu precizie producția predată în raport cu cantitatea lansată. De asemenea poți urmări producția pe repere și operații și poți vedea producția globală pe comenzi și resurse în raport cu planificarea printr-un grafic de tip Gantt dinamic.
Urmărește cu precizie utilajele
Urmărește și gestionează utilajele. Poți vedea capacitatea de producție, gradul de utilizare și intervențiile.
Calculează mai ușor salariile
Manopera realizată este preluată automat de sistem pentru calculul salariilor în acord global sau individual.

Crește, eficientizează, inovează cu ASIS ERP

Lasă-ne datele tale și împreună începem să analizăm nevoile companiei tale.