Resurse Umane

Oferă transparența completă managementului resurselor umane

Gestionează obiectiv performanța angajaților și ajută-i să își atingă potențialul prin evaluarea competențelor, aptitudinilor și crearea planurilor personalizate de dezvoltare.

Crează și gestionează structura organizațională

Crează structura organizațională pentru fiecare departament și pentru întreaga companie și oferă transparența totală angajaților.

Crează matricea de competențe

Definește pentru fiecare poziție competențele și aptitudinile pentru o evaluare obiectivă.

Urmărește evoluția angajaților

Crează și vizualizează un parcurs de evoluție a fiecărui angajat și stabilește obiective noi, personalizate.

Oferă oportunități de dezvoltare

Stabilește și urmărește stadiul de parcurgere al cursurilor recomandate pentru fiecare angajat - personalizat în funcție de profil și competențe.

Oferă instrumente performante pentru un managent al resurselor umane mai eficient

  • Definește competențele, aptitudinile, obiectivele de perfomanța;
  • Urmărește și evaluează obiectiv în baza metricilor definiți;
  • Propune planuri de dezvoltare și urmărește obiectiv evoluția oamenilor și departamentelor.

 

Urmărește istoricul fiecărui angajat
Accesează fișa individuală a fiecărui angajat și urmărește istoricul evaluărilor.
Evaluează costurile de formare/dezvoltare
Ține o evidență strictă asupra costurilor de formare profesională și a cursurilor de dezvoltare.

Crește, eficientizează, inovează cu ASIS ERP

Lasă-ne datele tale și împreună începem să analizăm nevoile companiei tale.