Tablou de Bord

Tablou de Bord

Adesea managerii sunt puşi în situaţia de a lua decizii rapide privind activitatea companiei. Aceasta face necesară existența informaţiilor corecte, iar aplicația Tablou de Bord (desktop sau de pe telefonul mobil) vine în întâmpinarea acestor nevoi şi transformă datele existente în sistem în informaţii de calitate.

  • Aplicaţia Tablou de bord permite analiza economico-financiară sau operațională a datelor fie prin dasboard-uri interactive (indicatori grafici), fie prin intermediul rapoartelor.
  • Versiunea disponibilă de pe smartphone a Tabloului de Bord permite consultarea de pe telefon a informațiilor, rapoartelor sau dashboard-urilor grafice privind terții, stocurile, vânzările sau producția, etc. Rapoartele consultate de pe mobil sunt disponibile doar în format PDF.
  • Datele folosite pentru rapoarte și grafice sunt cele introduse şi prelucrate în celelalte aplicaţii ale sistemului integrat ASiS ERP.
  • În cazul indicatorilor din Tablou de Bord al managerului, reprezentarea lor grafică poate fi detaliată pe nivele, după orice criteriu/element definit și sub orice format: coloane, bare, linii, plăcinte, ceasuri, etc. Gradul de detaliere al informațiilor rămâne la latitudinea beneficiarului (de exemplu vânzări dupa lună, client, grupă de produse, județ, magazin).
  • Dashboardurile interactive permit definirea unor proprietăți extinse ale acestor indicatori cum ar fi: valoare standard/de referință, trend, valoare previzionată și definirea semnificației valorilor indicatorilor (ex: slabă, medie, bună).
Tablou de Bord
  • Indicatorilor grafici li se pot asocia rapoarte în vederea exportului de date, există posibilitatea de a tipări graficele și de a realiza analize suplimentare.
  • Există peste 20.000 de rapoarte si opțiuni incluse în standard, dar și posibilitatea de a dezvolta rapoarte la cerere, personalizate. Fiecare raport poate fi vizualizat în format Web, XLS, PDF, Word, CSV. Rapoartele sunt grupate pe module ceea ce face regăsirea lor extrem de ușoară.
  • Mai mult, un raport poate fi filtrat după diverse criterii, atât în versiunea desktop cât și de pe mobil. Conform drepturilor primite, un utilizator poate accesa doar rapoartele pentru care a primit drept de vizualizare. Fiecare raport permite alegerea perioadei, formatului precum și precizarea filtrelor interactive pentru restrângerea datelor de vizualizat. Astfel fișa clienților poate fi extrasă centralizat pe facturi sau detaliată la nivel de documente primare, poate fi filtrată pe un client / agent / rută, etc.
  • Rapoartele și dasboard-urile interactive pot fi trimise automat managerilor via e-mail, cu o frecvență stabilită de aceștia.
Tablou de Bord

Pin It on Pinterest