Comenzi de livrare

Comenzi de livrare

Modulul Comenzi de livrare realizează preluarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de livrare, atât de la clienți, cât și de la depozite sau puncte de lucru proprii.

  • Realizarea acestor comenzi se face în baza documentelor de livrare (avize, facturi, bonuri, transferuri). Urmărirea comenzilor se face prin monitorizarea în diverse centralizatoare sau prin rapoarte specifice.
  • Preluarea comenzilor în baza de date se poate face folosind componenta ASiSmobile pentru Agenți, magazinul online, platforma B2B, interfețe de tip EDI sau operarea directă.
  • O dată ce comanda de livrare ajunge în baza de date ea este supusă monitorizării printr-o succesiune de stări configurabile (Operat, Acceptat, Avans încasat, Facturat, Pregătit de livrare, Livrat, etc).
  • Comenzile de livrare pot fi legate de comenzile de aprovizionare, ceea ce permite creșterea operativității prin faptul ca aplicația va sesiza imediat faptul că pentru comanda de livrare respectiva a sosit marfa.
  • Dacă se dorește, se poate lucra cu Opțiunea [x]Rezervări, în vederea reținerii stocului de marfă.
  • Ajută în optimizarea livrării efective a mărfurilor aferente comenzilor, prin alocarea în dreptul unei comenzi de livrare a unui număr de transport. Acest numar de transport va fi alocat cu ajutorul unui instrument numit Centralizator încărcare. Acest centralizator vede comenzile în starea Bun de livrat, kilogramele mărfurilor de pe aceste comenzi, capacitatea mașinilor de transport precum și ruta pe care se găsesc clienții acestor comenzi.
  • Comenzile de livrare pot fi legate de Contracte Beneficiari. În baza acestor contracte se pot stabili termene, prețuri, condiții care pot fi urmărite automat.
  • Permite generarea și urmărirea comenzilor de producţie din comenzile de livrare pentru articolele comandate de clienți.
Comenzi de livrare

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

Managementul Productiei

Faclitează urmărirea producției, pornind de la descrierea tehnologică a unui produs şi continuă cu lansarea şi urmărirea comenzilor de producţie.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Producție viticola

Asigură urmărirea activităților din vie și cramă si calculul costurilor in fiecare etapa a procesului de productie viticola.

Pin It on Pinterest