Imobilizări

Imobilizări (Mijloace Fixe)

Aplicaţia Imobilizări (Mijloace fixe) gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare permițând urmărirea constantă a evoluției mijloacelor fixe.

ERP Mijloace Fixe
  • Aplicația gestionează mijloacele fixe propriu-zise sau de natura obiectelor de inventar.
  • Fișa mijlocului fix conține informații legate de modalitatea de dobândire, perioada de amortizare rămasă, valoarea mijlocului fix, amortizarea cumulată și lunară.
  • Urmărirea mijloacelor fixe se poate face pe gestiuni, locații și centre de cost sau în funcție de patrimoniu (public/privat).
  • Tipurile de amortizare folosite sunt: Liniară, Degresivă şi Accelerată.
  • Permite editarea rapoartelor: Registrul Numerelor de Inventar, Balanţa Mijloacelor Fixe şi altor situaţii pe stări/mișcări de mijloace fixe.
  • Pornindu-se de la un Registru al Numerelor de Inventar iniţial ce se va introduce în momentul implementării aplicaţiei, iar modificările survenite în patrimoniul societăţii vor fi operate doar prin documente de tip mişcări de mijloace fixe. Aceste documente pot fi intrări, ieşiri, transferuri, sau modificări de valoare / durată de amortizare. Contarea documentelor primare si generarea de înregistrări contabile se fac automat.
  • De asemenea, aplicaţia suportă trecerea în conservare a mijloacelor fixe, perioadă pentru care ea nu va calcula amortizarea acelor active.
  • Aplicația permite reevaluarea mijloacelor fixe. Se va urmări în mod automat atât rezerva din reevaluare cât și amortizarea deductibilă și nedeductibilă.
  • Generarea notelor contabile de amortizare se face pe fiecare centru de profit în parte. În plus, dacă în dreptul unui mijloc fix a fost trecut un purtător de costuri, pe comanda asociată acelui mijloc fix.
  • Partea economică a mijloacelor fixe se integrează cu partea tehnică a lor în aplicaţia Management Maşini, iar aplicaţia PostCalcul colectează automat cheltuielile efectuate pe o maşină (combustibil, amortisment, reparaţii, etc.) şi le repartizează pe purtătoarele de costuri beneficiar ale lor.

Asistent de vânzări

Este utilizat de consultantii de vanzare în cadrul locațiilor de tip showroom pentru a prelua comenzile clienților.

Agent vânzări/SFA

Sprijină procesul de automatizare a forței de vânzare (SFA), oferind agenților de vânzare informații în timp real asupra clienților pe care îi vizitează.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Comenzi de livrare

Realizează preluarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de livrare, atât de la clienți, cât și de la depozite sau puncte de lucru proprii.

DEMO

Pin It on Pinterest