Rezervări hoteliere

Rezervări hoteliere

Aplicația de Management hotelier (Rezervări hoteliere) din cadrul sistemului ASiS ERP gestionează toate activitățile specifice spațiilor de cazare, indiferent de capacitatea și numărul camerelor oferite.

  • Permite definirea grafică a structurii hoteliere pe nivele și camere, ținând cont de caracteristici precum număr de paturi, single/double, etc.
  • Preluarea rezervărilor se face manual sau direct din site-urile specializate (booking.com, hrs.com etc). Aplicația ține cont de data și modalitatea prin care s-a făcut rezervarea și preia automat tarifele setate în prealabil (prețuri standard sau promoționale).
  • Rezervările telefonice pot fi preluate automat în aplicație prin integrarea acesteia cu centrala telefonică a hotelului.
  • Interfața de management a rezervărilor e reprezentată de un grafic Gantt în care se pot vizualiza pe perioada dorită camerele ocupate, rezervate, în curs de curățenie sau libere. Din această interfață sunt generate operațiile de check-in, check-out, se poate realiza adăugarea sau anularea rezervărilor. În orice moment, există o evidență clară a numărului de camere libere și rezervate.
ERP Rezervări hoteliere
Rezervări hoteliere
  • În interfața Gantt, există posibilități de filtrare multiple care permit vizualizarea exclusivă (dacă se dorește) pe o perioadă de timp a rezervărilor sau a camerelor libere/ocupate.
  • Există posibilitatea de a integra si activa cardurile de acces pe camere.
  • Permite gestionarea pachetelor turistice integrate (cazare, masa, servicii).
  • Există posibilitatea mutării notei de plată de la restaurant pe camere.
  • Se poate realiza integrarea aplicației cu casa de marcat și emiterea de bonuri fiscale. Pentru cazări, se pot emite si facturi proforme sau fiscale, în lei sau valută, iar plata se poate realiza prin card, numerar, etc. Facturile se pot transmite automat in format PDF, pe email, clienților. Înregistrările contabile se regăsesc automat în aplicația de Contabilitate.
  • Permite acordarea de discounturi clienților fideli.
  • Asigură acces la rapoarte dedicate: gradul de ocupare a hotelului la data, vânzări pe surse de rezervare, etc.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Stocuri/WMS

Realizează gestionarea stocurilor de materii prime, ambalaje, obiecte de inventar, mărfuri, produse finite și semifabricate.

DEMO

Pin It on Pinterest