Managementul Productiei

Managementul Producției

Aplicaţia Managementul Producției facilitează urmărirea proceselor de producţie. Ea porneşte de la descrierea tehnologică a unui produs, prin descompunerea lui în subansamble, repere, materii prime, materiale, manoperă şi continuă cu lansarea şi urmărirea comenzilor de producţie. Această descompunere nu este limitată la un număr finit de nivele. Un subansamblu sau reper poate avea în structura lui oricâte subrepere ce pot avea la rândul lor oricâte sub-subrepere,etc.

Descrierea tehnologică a produsului  

 • Realizează descrierea tehnologiei reperelor, subansamblelor, produselor, lucrărilor (desen, schemă, reţetă, operaţii, utilaje). Oricare nivel tehnologic poate avea în componenţa lui materia prima şi / sau operaţiile aferente.
 • În baza descrierii tehnologice a unui produs, se pot efectua scenarii diverse de antecalculaţii de preţ unitar. Scenariile de antecalculaţii permit folosirea înlocuitorilor de materii prime / materiale şi permit memorarea preţurilor materiilor prime / operaţiilor pentru o anumită versiune de antecalculaţie.
 • Există posibilitatea definirii unui catalog de resurse (utilaje, echipe, indivizi, externe) și a unui plan de operații. Planul de operaţii cu timpi unitari şi tarife de manoperă se poate încadra pe resursele disponibile (utilaje, echipe, indivizi, externe).
 • Se pot defini rețete de fabricație (materii prime, cantități, operații) pentru firmele cu ciclu scurt de fabricație.
 • Graficul Gantt reprezintă o interfață grafică care permite urmărirea și planificarea resurselor pentru realizarea producției.
Managementul productiei
Management Producție

Lansarea producției

 • Comenzile de producţie pot fi sugerate din comenzile de livrare din cadrul aplicaţiei de Urmărire comenzi de livrare. Există un Centralizator de fundamentare lansări care poate fi personalizat astfel încât să ia în calcul atât comenzile de livrare cât și un necesar intern (cantitate minimă) de seminfabricate.
 • O comandă de producţie permite mai multe stări (Simulare, Lansată, închisă, etc). Operaţia de lansare a producţiei realizează trecerea comenzii din starea de simulare în cea de lansare şi generează informaţii pentru a putea calcula necesarul de materii prime / materiale şi necesarul de operaţii pentru efectuarea acelei comenzi.
 • În această fază se poate efectua planificarea producţiei din prisma planificării operaţiilor. Daca operaţiile se efectuază pe o grupă de utilaje, în momentul lansării se va specifica utilajul care va efectua operaţia respectivă (din acea grupă). Toate datele ce se vor introduce în planficarea producţiei legat de utilaje apar automat în aplicaţia Mentenanță parc auto și utilaje.
 • Există posibilitatea modificării tehnologiei de fabricație pe o comandă/lucrare, inclusiv suplimentarea producției.
 • O dată cu lansarea producţiei, se va genera fișa limită pentru materii prime şi materiale, respectiv fișa de lucru pentru manoperă, repere şi operaţii.
 • Există și o opţiune de generare automată a consumurilor la lansare.
 • O variantă simplificată a aplicaţiei se adresează firmelor cu ciclu scurt de fabricaţie (sau specific reţetar) cum ar firmele din industria alimentară. Datorită faptului ca în industria alimentară fluxul de fabricaţie este continuu, se poate lucra fără operaţia de lansare, doar cu introducerea Raportului de Producţie, raport ce poate fi sugerat din comenzile de livrare. Consumurile de materii prime vor fi generate automat în baza producţiei obţinute, cu posibilitatea de corecţie a stocului.

Urmărirea producției

 • Se poate face la nivel de tehnologie – produs (raport de productie) sau la nivel de operatie.
 • Se realizează automat în baza documentelor primare de Bon de Consum/ Notă de Predare, documente ce vor include obligatoriu comanda de producţie. Consumurile de materii prime/ materiale pot fi validate pe baza lansărilor, depăşirea cantităţilor normate fiind semnalizată, putând fi introduse documente de tip Suplimentare.
 • Aplicaţia permite urmărirea inclusiv a parametrilor calitativi a produselor predate, în funcţie de specificul activităţii clienţilor şi urmărirea rebuturilor.
 • Se poate calcula prețul unitar al produsului în baza consumului de materiale si manopera si generarea documentelor de intrare.
 • Este facilitată preluarea automată a manoperei realizate pentru calculul salariilor în acord global sau individual.
 • Are loc inclusiv urmărirea activității utilajelor (capacitate de producție, grad de utilizare).
 • Raportarea producției se poate face de pe tabletă/telefon în timp real, la nivel de operație sau la finalul fluxului de producție.
  La nivel de operație, se scanează coduri de bare care identifică comanda curentă și operația realizată. Tot prin coduri de bare, se poate realiza trasabilitatea loturilor de materie primă, până la produsul finit.
 • Rapoarte specifice: Producția predată versus lansată, Situația comparativă a consumurilor (lansat – realizat)

Pin It on Pinterest