Parc auto si utilaje

Mentenanță parc auto și utilaje

Aplicaţia de mentenanță mașini permite urmărirea tuturor parametrilor şi activitaţilor maşinilor, fie că vorbim de parcul auto sau de utilajele de producție ale unei companii. Scopul aplicației este reducerea cheltuielilor asociate activității de trasport și de utilizare a utilajelor și de a oferi o imagine clară asupra activității pe care mașinile o au în cadrul companiei.

 • Permite definirea și ulterior actualizarea listei mașinilor din companie (mijloace de transport, utilaje, instalații, echipamente), proprii sau închiriate.
 • Descrierea maşinilor se face în baza unor elemente configurabile astfel încât este posibilă configurarea unor utilaje complexe şi cu multiple funcţiuni. De asemenea se pot urmări utilaje interdependente, descrierea activităţii unora fiind condiţionată de datele privind activitatea celorlalte.
 • Permite descrierea utilajelor cu precizarea formulelor de calcul specifice fiecărei grupe de maşini cu consumuri normate, timpi de procesare a operaţiilor, coeficienţi de încărcare, grad de încărcare, etc.
Management masini
 • Se pot actualiza parametri tehnici de funcţionare (regim de lucru, consumuri energetice, verificări necesare, deservire) pentru grupe de mașini sau pentru fiecare mașină în parte.
 • Asocierea unui centru de cost pentru fiecare mașină permite colectarea cheltuielilor directe și să poată fi decontat costul cu o mașină pe beneficiarul activității.
 • Se pot urmări consumurile normate de combustibili şi a altor materiale, şi comparaţia lor cu consumurile efective. Aceste formule pot ţine cont, de exemplu, de: coeficient pornire, capacitate încărcătură, spor de anotimp, categorie de drum folosită, etc.
 • Pentru partea de reparaţii planificate, se poate introduce un normativ de intervenţii şi astfel se poate urmări cu precizie intervenţia planificată şi cea efectivă. Planificarea este automatizată şi raportul de planificare intervenţii poate fi rulat automat la un interval de timp predefinit și poate fi trimis via email celui care supervizează activitatea.
 • Activităţile pot fi introduse prin fişa de activitate zilnică (FAZ) sau fişa de lucru (Fisa U) pentru utilaje.
Management masini

Rapoarte:

 • Situații comparative de consum normat și efectiv pe diverse criterii de grupare și filtrare
 • Rapoarte de urmărire activitate, decontare și realizare manoperă
 • Definire listă de intervenții pe tipuri de masini în funcție de element de timp (luni, ani) și de activitate (kilometri parcursi, ore de funcționare)
 • Normativele de intervenții pe mașini (reparații, verificări, asigurări, înlocuiri, etc)
 • Recomandări intervenții în funcție de activitatea raportată (FAZ sau Fisa U)
 • Urmărire reparaţii (planificate/accidentale) pe diverse criterii (utilaj beneficiar, executant, frecvenţă, tipuri de defecte)

Pin It on Pinterest