Modul postcalcul - Sistem ERP personalizat și performant │Alfa Software

PostCalcul

Postcalcul

Aplicația PostCalcul permite determinarea costului activităților unei companii, atât pentru activitatea de bază, cât și pentru activitatea auxiliară (cost intermediar), prin metoda ”costuri pe comenzi”.
Procedura de calcul de cost se bazează pe folosirea algoritmilor privind fluxurile în reţelele de transport din teoria grafelor, iar ASiS ERP probabil singura soluţie informatică din România care şi-a bazat calculul de costuri pe această teorie. Din acest motiv managementul companiilor poate vedea un flux de costuri, o repartizare automată şi precisă a lor.

 • Este permisă definirea variabilă a elementelor de cost (centre de cost, centre de profit, articole de cost). De exemplu, pentru o firmă de prestări servicii se va urmări fiecare lucrare (comandă), pe echipele care au participat la realizarea ei și pe tipuri de costuri (materiale, manoperă, utilaje, energie, etc.).
 • Aplicația permite definirea purtătoarelor de costuri de mai multe tipuri: de bază (aducătoare de venituri) și auxiliare (identificabile doar ca și cheltuieli).
 • Nu este nevoie de introducerea manuală a datelor în acest modul, ele sunt preluate automat din celelalte aplicații ASiS.
 • Dacă pentru realizarea unei comenzi participă mai multe locuri de muncă, se va defini un itinerar tehnologic pentru comanda respectivă. În cazul în care sistematic comenzile se efectuează la mai multe locuri de muncă se poate defini un itinerar completat automat în cursul calculului.
Postcalcul
ERP PostCalcul
 • Repartizarea automată a regiilor (indirecte loc de muncă și indirecte generale) se face în funcție de cheltuielile directe pe comenzi și se configurează în momentul implementării (chei de repartizare).
 • Producția neterminată poate fi raportată la finalul exercițiului lunar, ea fiind reluată în calcule luna următoare.
 • Raportarea producției se poate face fie la un preț antecalculat, fie prețul poate fi obținut prin calcul. În cazul în care raportarea producției se face la un preț antecalculat, înregistrările contabile de diferențe de preț (între valoarea predată și costul producției obținute) vor fi generate automat.
 • Asigură gestionarea costurilor în avans şi repartizarea lor dupa un grafic prestabilit.
 • Aplicația generează înregistrări de clasă 9.
 • Rapoarte dedicate: Postcalcul pe comenzi, Cost unitar pe produs, Fișa comenzii (pentru detalierea costurilor unei comenzi sau unei regii), Situația comparativă – pune pe aceași linie costurile efectuate cu o comandă și veniturile obținute pe acea comandă. Profitul brut obținut este vizualizat astfel la nivel de comandă sau client.
 • Alte rapoarte: Analiza decontărilor de auxiliare, Analiza centralizată sau detaliată a regiilor.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Parc auto si utilaje

Permite urmărirea tuturor parametrilor şi activitaţilor maşinilor, fie că vorbim de parcul auto sau de utilajele de producție ale unei companii.

Comenzi de livrare

Realizează preluarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de livrare, atât de la clienți, cât și de la depozite sau puncte de lucru proprii.

Service Auto

Este utilă companiilor ce activează în sfera serviciilor de reparații și întreținere autovehicule (service auto).

DEMO

Pin It on Pinterest