Personal – Salarizare

Personal - Salarizare

Aplicația Personal – Salarizare oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial din companii în conformitate cu legislația românească în vigoare.

 • Pe lângă datele cu caracter de personal (date de identificare, persoane în întreținere, deduceri) , se pot introduce informații extinse despre un salariat (cursuri, calificări, etc) ce pot fi extrase ulterior în rapoartele specifice.
 • Aplicația cunoaște o multitudine de tipuri de impozitări ce pot fi folosite pentru angajații permanenți (pe perioadă determinată sau nedeterminată), ocazionali, pensionari, pentru persoanele cu dizabilități, etc. Plata angajaților poate fi făcută în regim TESA (după ore lucrate) sau acord (dupa realizări).
 • Asigură automatizarea calculului salarial cu evidențierea impozitelor și taxelor aferente salariilor, conform legislației la zi.
 • Se pot genera automat diverse adeverințe standardizate și configurabile (sănătate, șomaj, etc) în funcţie de cerinţele clienţilor.
 • Aplicația generează un fișier pentru viramentul automat al salariilor prin intermediul băncilor.
Generare fluturasi - Salarizare
 • Permite configurarea mai multor tipuri de ore suplimentare cu procentele aferente (50%, 100%, etc.).
 • Se pot introduce mai multe sporuri pe bază de grile de vechimi (vechime în muncă, vechime în unitate, etc.) și multiple sporuri de condiții.
 • Pentru calculul salariilor în regie, pontajul poate fi preluat din diverse sisteme automate de pontaj (carduri de acces, aplicații pe bază de raport de activitate, etc.) și poate fi dus pe mai multe centre de cost/profit. Spre exemplu, dacă o persoană lucrează în cadrul aceleași luni la două proiecte: 100 de ore la Proiectul 1 și 68 de ore la Proiectul 2, cheltuiala cu salariul persoanei respective va merge proporțional cu orele lucrate pe fiecare proiect în parte, lucru ce va fi evidențiat în aplicația de Postcalcul.
 • Pontajul este preluat automat din luna precedentă și se poate modifica prin excepție. În pontaj se vor introduce orele suplimentare și corecțiile precum, concediile și orele lucrate în anumite condiții (pentru sporurile de condiții).
 • Pentru salariații ce sunt remunerați în acord, realizările pot proveni automat din modulul Managementul Producţiei, detaliate pe comenzi și operații. Realizările pot fi aduse în modulul de Salarizare în funcție de regulile specifice companiei. Spre exemplu, o firmă cu specific comerț calculează salariile agenților în funcție de încasările fiecărui agent în luna respectivă la care aplică un procent în funcție de categoria mărfurilor încasate).
 • Permite gestionarea concediilor, atât a celor de odihnă cât și a celor medicale. Concediile de odihnă pot fi de tip: Anual, Eveniment, Neefectuat (an curent /anterior),etc. Urmărirea planificării și a realizării concediilor de odihnă se realizează cu mare uşurinţă.
 • Concediile medicale sunt evidențiate pe tipuri de diagnostic, zile calendaristice şi lucratoare.
 • Există posibilitatea acordării avansurilor automat sau prin excepție.
Generare fluturasi - Salarizare
 • Reținerile pot fi grupate pe beneficiari de rețineri, ele putând fi eșalonate pe o perioadă de timp (sau de tip continuu în cazul unor contribuții procentuale – de exemplu contribuţiile sindicale).
 • Aplicația permite gestionarea tichetelor de masă.
 • Se pot introduce corecții atât în sume brute cât și în sume nete, caz în care va face calculul invers și se va stabili corecția în sumă brută.
 • Pentru persoanele care sunt plătite în acord și au salariul stabilit în funcție de o monedă străină (chiar și salariul net), aplicația știe să calculeze automat acest fapt.
 • Este posibilă vizualizarea şi listarea situațiilor de avans, lichidare, premii, rețineri sau concedii. Fluturașii de lichidare pot fi configurați pentru a afișa cât mai multe informații utile pentru un salariat (de exemplu: realizările efective în acord) și se trimit pe email.
 • Generează automat fișierul XML al declarației 112.

Pin It on Pinterest