Modul ERP WMS - Management stocuri și inventar│Alfa Software

Stocuri/WMS

Stocuri/WMS

Modulul Stocuri/WMS realizează gestionarea stocurilor de materii prime, ambalaje, obiecte de inventar, mărfuri, produse finite și semifabricate. Urmărirea acestor stocuri se poate face în depozit (cu localizare fizică), în custodie la terți sau în folosință la salariați.

 • Se bazează pe identificarea și codificarea gestiunilor, articolelor, unităților de măsură și de ambalare, locațiilor fizice în depozite.
 • Permite trasabilitatea completă a stocurilor: data fabricației sau recepției, furnizor, lot, data expirării, localizare, precum și orice alte elemente de identificare.
 • Mișcările (documente de intrare/ieşire) pot fi: recepții de materii prime sau mărfuri, predări de produse finite sau semifabricate, transferuri, bonuri de consumuri, facturi sau avize, corecții de intrare și ieşire.
 • Există posibilitatea operării recepţiilor în baza declaraţiilor vamale de import (DVI) cu repartizarea taxelor vamale în preţul de stoc şi repartizarea facturilor de prestări asociate recepţiilor în preţul de stoc.
 • În depozit se folosesc dispozitive mobile pe care rulează ASiSmobile pentru: recepție cantitativă, livrare sau inventariere, cu identificarea elementelor de trasabilitate: localizare, coletizare, lot/data expirării.
 • La livrare se lucrează în baza dispoziției de livrare, cu rezervarea stocului aferent și pregătirea mărfii (picking)
 • Gestionează produse, mărfuri sau ambalaje în custodie la terți
Balanta de stocuri - WMS
 • Permite urmărirea obiectelor de inventar în depozit sau în folosinţă (pe salariaţi, pe gestiuni sau pe locuri de muncă).
 • Metode de descarcare stocuri: FIFO, LIFO şi preţ mediu (instantaneu sau pe perioada, pe gestiune sau pe unitate).
 • Pentru fiecare articol se pot asocia unul sau mai multe coduri de bare, în funcție de producător sau mod de ambalare.
 • Se poate lucra cu codificare EAN13 (identificare produs) sau GS1 (identificare produs, lot, data expirării, data fabricației, producător, etc.).
 • Codurile de bare pot fi pretipărite (în cazul mărfurilor) sau se pot realiza etichete de coduri de bare specifice.
 • Gestionarea de inventar faptic se poate realiza pe criterii diverse (locații, loturi, unități de măsură și ambalare, etc.), cu situaţie comparativă față de stocul scriptic și posibilitate de generare corecţii automate.
 • Rapoartele specifice acestui modul sunt: Stocuri pe gestiuni, Fișă de stocuri (Balanţa de stocuri), Situaţii intrari/ieşiri, Fişa de magazie.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Executie bugetara

Oferă suport pentru pregătirea, stabilirea şi execuţia bugetară, cu toate fazele implicate.

Producție viticola

Asigură urmărirea activităților din vie și cramă si calculul costurilor in fiecare etapa a procesului de productie viticola.

Merchandising

Sprijină monitorizarea prezenței la raft a produselor companiei.

DEMO

Pin It on Pinterest