Urmărire Abonați

Urmărire Abonați

Aplicația de Urmărire Abonați se pretează firmelor de prestări servicii care au un număr mare de abonaţi (de exemplu firmele de distribuţie apă, salubritate, cablu tv, etc).
Avantajele folosirii aplicaţiei constau în ușurinţa centralizării unui număr mare de abonaţi fără a încărca modulul de Contabilitate. Astfel cea mai mare parte din clienți vor fi centralizaţi în această aplicaţie, iar furnizorii și beneficiarii fără contracte în modulul de Contabilitate.

 • Gestionează contractele de abonați, cu acces facil la nivel de abonat privind datele contractuale. Identificarea contractelor se face prin intermediul unui cod unic atașat fiecărui contract (CNP pentru persoane fizice sau CUI – pentru persoane juridice). Fiecare abonat poate să aibă mai multe puncte de consum (pentru fiecare se va seta codul NLC – număr loc de consum).
 • Utilizează șabloane de contracte pentru reducerea muncii redundante.
 • Există posibilitatea de grupare a abonaților după diferite criterii precum: adresă (Strada, Numar, Apartament), grupă de abonaţi (Individuali, Agenti economici), centre și zone (împărţirea zonei de acoperire altfel decât pe străzi). Pentru unele categorii de abonaţi se pot folosi datele extinse ale abonaţilor. În cazul agenţilor economici se pot stoca mai multe puncte de lucru, pentru asociaţii de locatari se pot păstra locatarii, în general se pot păstra mai multe locaţii pentru fiecare abonat.
Urmarire abonati
 • La nivel de contract, se înregistrează detaliile contractuale (tipuri de servicii, tarife negociate, penalități, accize), în funcție de care se va realiza facturarea în mod automat, lunar sau trimestrial. Regulile de facturare pot să difere: bonuri de confirmare, minimum facturat sau cantități excepție pentru o anumită perioadă. Formularele de facturi sunt configurabile după cerințele companiei.
 • Aplicația permite instalarea și citirea contoarelor și păstrează evidența contoarelor instalate pe locuri de consum, evidența operaților de întreținere și verificare efectuate periodic asupra contoarelor: montare, demontare, verificare, sigilare.
 • Citirea contoarelor se efectuează periodic, pe teren sau prin emiterea de estimări automate și regularizări ulterioare de consum. Citirile se pot realiza prin intermediul aplicației ASiSmobile, prin scanarea codului de bare al contorului și înregistrarea online a indexului de consum, favorizând facturarea automată a citirilor către abonați.
 • Încasarea serviciilor la ghișeu se realizează prin scanarea codului bare de pe factură sau printr-o machetă specifică pentru chitanțele emise manual pe teren. Încasările se pot efectua direct pe un abonat, prin suma totală, iar programul va încasa FIFO facturile pe sold sau – direct pe o factură anume.
Urmarire abonati
 • Încasarea pe teren cu dispozitive mobile se realizează în timp real prin emiterea chitanțelor și actualizarea instantanee a soldului abonaților.
 • Notele contabile generate de facturi, încasări și provizioane sunt generate și transmise în mod automat modulului de Contabilitate (Jurnalul de TVA și Declarația 394, după caz).
 • În funcție de vechimea facturilor în sold, se definesc anumite categorii de provizioane. Provizioanele se pot urmări pe clienți asemenea facturilor.
  Generarea lunară a provizionelor are loc automat, în funcție de vechimea facturilor în sold. Dacă facturile în sold se încadrează în regula crearii de provizioane, se va genera un provizion pentru acel sold.
 • Există în ASiS rapoarte dedicate provizioanelor: Încasări provizioane, Provizioane, Sold provizioane.

Pin It on Pinterest