Soluție ASiS pentru agricultură

Soluţie ASiS ERP pentru agricultură

Soluția ASiS ERP asigură cu succes urmărirea veniturilor, a costurilor și a profitabilității culturilor. Ea îți aduce toate informațiile necesare într-o bază de date unică, în timp real (nu e nevoie de sincronizare). Managerii din agricultură pot să cunoască exact situația terenurilor lucrate, indiferent că sunt în proprietatea lor sau sunt luate în arendă.

ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile de agricultură, prin aplicațiile sale, se concentrează pe următoarele aspecte importante:


Dezvoltăm. Implementăm. Personalizăm

 • Evidența parcelelor de teren


  Se realizează prin înregistrarea acestora ca centre de cost/profit (evidența costurilor pe parcele), necesare pentru determinarea profitabilității. Se definesc tehnologiile de lucru, se planifică activitățile pe parcele și se înregistrează operațiunile efectuate.

 • Urmărirea contractelor de arendă pe loturi și parcele


  Acest modul permite evidențierea plăților către proprietarii de teren și a impozitelor plătite în funcție de tipul contractului de arendă (cu sau fără reținere la sursă), precum și realizarea declarațiilor fiscale și către APIA pentru solicitarea subvenției agricole.

 • Urmărirea mașinilor și utilajelor agricole


  Se realizează urmărirea utilajelor de sine stătătoare (tractoare, combine), cât și a celor care se atașează utilajelor (remorcă, disc, grapă, semănătoare, etc).

 • Evidența cerealelor preluate în custodie


  Pentru societățile ce dețin silozuri, unde depozitează cereale preluate temporar în custodie, ASiS ERP permite evidențierea caracteristicilor cerealelor depozitate (umiditate, corpuri străine), atât la preluarea lor în custodie, cât și la ridicarea lor din depozit pentru livrare.

 • Recepția de semințe


  Se pot recepționa semințe din producția proprie sau achiziționate de la terți, cu înregistrarea caracteristicilor necesare pentru eliberarea certificatului de calitate al semințelor (soiul, lotul, umiditatea, perioada de germinație, puritatea varietală și fizică, starea sanitară, tratamentele aplicate, termenul de valabilitate – garanție).

 • Evaluarea performanței vânzărilor


  Se face prin intermediul rapoartelor si a indicatorilor grafici predefiniți, care se pot personaliza.

Ce face ASiS Agricultură pentru tine?

Configurator Module

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

Managementul Productiei

Faclitează urmărirea producției, pornind de la descrierea tehnologică a unui produs şi continuă cu lansarea şi urmărirea comenzilor de producţie.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Parc auto si utilaje

Permite urmărirea tuturor parametrilor şi activitaţilor maşinilor, fie că vorbim de parcul auto sau de utilajele de producție ale unei companii.

Imobilizări

Gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Ce spun clienții

ERP agricultura

Soluția informatică dedicată agriculturii, ne ajută să urmărim și să atribuim costurile directe și indirecte pe parcelele de teren pentru a știi rentabilitatea fiecăreia dintre ele. De asemenea, urmărim contractele de arendă și decontarea cu arendașii și asigurăm toate fazele de gestiune a silozurilor, de la achiziția la depozitarea și livrarea cerealelor. Acum cunosc exact eficiența fiecărei culturi agricole și pot concluziona care sunt tehnologiile optime de cultură.

Glia Sătmareană

Pin It on Pinterest