Soluție ASiS ERP pentru bugetari

Soluţie ASiS ERP pentru instituții bugetare

Soluța ASiS ERP asigură cu succes managementul tuturor activităților în cadrul instituțiilor bugetare, aducând toate informațiile necesare într-o bază de date unică, in timp real (nu e nevoie de sincronizare).

ASiS ERP, soluția personalizată pentru instituțiile bugetare, se adresează următoarelor aspecte din activitatea sectorului bugetar:


Dezvoltăm. Implementăm. Personalizăm

 • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli


  Asigură defalcarea și urmărirea bugetului instituției pe surse de finanțare bugetare, pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate.

 • Realizarea execuției bugetare


  Asigură urmărirea angajamentelor bugetare și legale, pe indicatori bugetari. Sunt gestionate ordonanțările pe proiecte, în cadrul bugetelor.

 • Înregistrarea operațiunilor în contabilitatea bugetară


  Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursă de finanțare, indicator bugetar, cod SA, CUI.

 • Gestionarea cash-flow-ului bugetar


  Sunt raportate încasările/plățile pe clasificație bugetară, astfel încât să fie evidențiat întreg fluxul monetar al instituției bugetare.

 • Calculul de salarii


  Permite păstrarea datelor de personal și calculul salarial pentru orice tip de contract: cu normă întreagă, cu timp parțial, sau cu convenție civilă, consilieri, demnitari.

 • Întocmirea raportărilor obligatorii


  ASiS beneficiază de rapoarte specifice sectorului bugetar precum: Anexa 5, 6, 7, Registrul de Control Financiar Preventiv, Fișă articol Bugetar, Buget consolidat.

Ce face ASiS Bugetari pentru tine?

Configurator Module

Resurse Umane

Gestionează informațiile referitoare la performanțele angajaților (competențe, obiective) și la dezvoltarea lor profesională.

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

Executie bugetara

Oferă suport pentru pregătirea, stabilirea şi execuţia bugetară, cu toate fazele implicate.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

Comenzi de aprovizionare

Realizează generarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de aprovizionare.

Contracte clienti/furnizori

Realizează urmărirea tuturor tipurilor de contracte cu terții, respectiv de furnizori, beneficiari, leasing, rate, închirieri.

Imobilizări

Gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Stocuri/WMS

Realizează gestionarea stocurilor de materii prime, ambalaje, obiecte de inventar, mărfuri, produse finite și semifabricate.

Ce spun clienții

centuri ocolitoare

Am căutat o soluție care să corespundă nevoii noastre de a urmări cât mai bine proiectele în desfășurare la nivel de Regională. Aceasta însemna să avem informații în timp real de la cele 7 secții ale Regionalei Cluj, iar secțiile să colecteze eficient informațiile de la districtele din componența lor. Soluția celor de la Alfa Software a convins nu doar prin costurile deosebit de reduse, ci și prin tehnologia de vârf propusă.  

D.R.D.P. Cluj

Pin It on Pinterest