Soluție ASiS pentru serviciile de outsourcing

Soluţie ASiS ERP pentru controlul serviciilor de outsourcing

Soluția ASiS ERP asigură cu succes managementul serviciilor de outsourcing și controlul costurilor interne pentru realizarea proiectelor solicitate de clienți. Toate informațiile se regăsesc într-o bază de date unică, în timp real (nu e nevoie de sincronizare) și poate fi urmărită cu ușurință evidența orelor lucrate de echipe sau de fiecare persoană în parte.

ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile de servicii de outsourcing, prin aplicațiile sale, se concentrează pe următoarele aspecte importante:


Dezvoltăm. Implementăm. Personalizăm

 • Controlul contractelor cu clienții


  Mai precis, ASiS te ajută să păstrezi toate datele contractuale cu clienții companiei – persoane de contact, prețuri, termene, condiții speciale, modalitate de facturare, garanții, etc.

 • Automatizarea facturării serviciilor prestate


  Mai precis, te ajută să emiți facturi de avans, totale, parțiale conform condițiilor contractuale, să personalizezi și să automatizezi modalitățile de facturare în funcție de condițiile contractuale și să încasezi facturile emise.

 • Urmărirea proiectelor


  Se realizează prin organizarea proiectelor pe centre de profit/clienți/locații fizice/angajați și colectarea și repartizarea automată a costurilor directe și indirecte pe proiecte. În final se pot face analize comparative/profitabilitate: venituri estimate/realizate pe o perioada versus cheltuieli; resurse planificate versus realizate, încadrarea în timp (planificat/realizat).

 • Urmărirea resurselor umane


  Se realizează definirea obiectivelor generale ale companiei și specifice ale departamentului, stabilirea competențelor și evaluarea angajaților. Sunt urmărite orele lucrate pe proiecte.

 • Evaluarea performanței afacerii și a proiectelor


  Se realizează prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici, pe care îi vei putea personaliza. De exemplu: Rentabilitatea economică, Marja profitului operațional, etc.

Ce face ASiS Servicii outsourcing pentru tine?

Configurator Module

Resurse Umane

Gestionează informațiile referitoare la performanțele angajaților (competențe, obiective) și la dezvoltarea lor profesională.

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

CRM

Facilitează gestionarea eficientă a leadurilor apărute și a procesului lor de conversie, a relațiilor cu potențialii clienți și a interacțiunilor cu clienții existenți.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Comenzi de aprovizionare

Realizează generarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de aprovizionare.

Contracte clienti/furnizori

Realizează urmărirea tuturor tipurilor de contracte cu terții, respectiv de furnizori, beneficiari, leasing, rate, închirieri.

Imobilizări

Gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Ce spun clienții

Solutie ERP outsourcing

Anterior implementării soluției de tip ERP de la Alfa Software, se lucra mult utilizând documentele de tip Excel. Exista un excel pentru orice, iar efortul de a corela informațiile de pe un document cu informațiile din altă parte era considerabil. Acum cu ajutorul soluției ASiS, accesul la informații e mult mai facil, iar procesul de implementare s-a concentrat îndeosebi pe automatizarea proceselor noastre lunare.

Arobs Transilvania Software

Pin It on Pinterest