Soluție ASiS pentru producția de serie

Soluţie ASiS ERP pentru producția de serie

Soluția ASiS ERP pentru producție sprijină dezvoltarea companiilor de profil din România punând la dispoziția managerilor aplicații dedicate și personalizate proceselor din companie, în special pentru ca managerii să poată controla cu ușurință costurile de producție. De peste 20 de ani, Alfa Software a implementat cu succes soluția de producție în diverse companii de profil și deci beneficiază de o experiență vastă în acest sector. Indiferent că vorbim de producție de mobilier, canapele, roboți industriali, componente auto sau articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, soluția ASiS este utilizată în prezent de peste 300 de unități de producție din țară.

ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile din domeniul producției în serie, prin aplicațiile sale, se concentrează pe următoarele aspecte importante:


Dezvoltăm. Implementăm. Personalizăm

 • Descrierea tehnologică a produsului


  Înseamnă realizarea unei fișe tehnologice de produs, defalcată pe operații și faze, materii prime și materiale. În baza ei se poate realiza inclusiv o antecalculație pentru fiecare produs.

 • Planificarea producției


  Se realizează în baza comenzilor de la clienți sau a planului de producție. Graficul Gannt îți permite să urmărești producția globală pe comenzi și să aloci resursele disponibile (oameni, utilaje) în raport cu planificarea stabilită.

 • Controlul producției


  Îl realizezi prin operarea realizărilor pe comenzi și operații inclusiv de pe dispozitive mobile. De asemenea, există un raport de urmărire a producției – lansat versus realizat.

 • Gestiunea stocurilor


  Se poate realiza pe proprietăți și loturi, cu posibilitate de grupare pe nivele și identificare, cu ușurința, în cazul unui produs defect, prin lotul său, a sursei de proveniență a materiilor prime și a materialelor.

 • Urmărirea comenzilor de la clienți


  Te ajută să controlezi contractele cu clienții – prețuri negociate, termene de predare, cantități, garanții, modalități de facturare. Facturile se emit automat din sistem conform condițiilor contractuale.

 • Urmărirea utilajelor


  ASiS ERP beneficiază de aplicația de Management al Mașinilor care monitorizează activitatea mașinilor din fabrică, gestionează normativele de intervenții (revizii, reparații) și planurile de mentenanță.

 • Controlul costurilor


  Documentele primare operate în ASiS specifică comanda (colectare automată a costurilor directe), urmând ca apoi programul să repartizeze automat și costurile indirecte pe comandă.

 • Evaluarea performanței activității


  Se realizează prin intermediul rapoartelor existente, pe care poți să le personalizezi. Fiecare aplicație beneficiază de rapoarte dedicate: de exemplu Situație comparativă consumuri, Raport producție, Centralizator aprovizionare etc.

Ce face ASiS Producție de serie pentru tine?

Configurator Module

Comenzi de livrare

Realizează preluarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de livrare, atât de la clienți, cât și de la depozite sau puncte de lucru proprii.

Resurse Umane

Gestionează informațiile referitoare la performanțele angajaților (competențe, obiective) și la dezvoltarea lor profesională.

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

Managementul Productiei

Faclitează urmărirea producției, pornind de la descrierea tehnologică a unui produs şi continuă cu lansarea şi urmărirea comenzilor de producţie.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Parc auto si utilaje

Permite urmărirea tuturor parametrilor şi activitaţilor maşinilor, fie că vorbim de parcul auto sau de utilajele de producție ale unei companii.

Comenzi de aprovizionare

Realizează generarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de aprovizionare.

Contracte clienti/furnizori

Realizează urmărirea tuturor tipurilor de contracte cu terții, respectiv de furnizori, beneficiari, leasing, rate, închirieri.

Imobilizări

Gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Ce spun clienții

solutie ERP producție

Parteneriatul cu echipa Alfa Software durează de peste 11 ani și continuă pe o nouă bază: ASiSria.  Echipa Alfa Software a înteles că pentru Nova Grup există în momentul de față două priorități: reducerea costurilor de producție prin urmărirea lor strictă și respectarea timpilor de execuție stabiliți prin contracte. Având în vedere aceste două aspecte, în  ASiSria au fost integrate și personalizate funcționalități dedicate. Dorim să ne îmbunătațim continuu procesele pentru organizarea cât mai eficientă a producției, iar echipa Alfa Software ne stă la dispoziție pentru realizarea personalizată a  cerințelor noastre. Ne bucurăm că avem posibilitatea să colaborăm atât de bine cu o companie cu capital românesc, la fel ca și noi.

Nova Grup

Pin It on Pinterest