Soluția ASiS pentru producția de masă

Soluţie ASiS ERP pentru producția de masă

De peste 20 de ani, Alfa Software a implementat cu succes soluția de producție în diverse companii de profil și deci beneficiază de o experiență vastă în acest sector. Indiferent că vorbim de producție de produse de panificație și patiserie, lactate sau zincare termică, soluția ASiS este utilizată în prezent de peste 300 de unități de producție din țară.

ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile din domeniul producției de masă, prin aplicațiile sale, se concentrează pe următoarele aspecte importante:


Dezvoltăm. Implementăm. Personalizăm

 • Descrierea tehnologică a produsului


  Aceasta presupune realizarea unei rețete de fabricație, defalcată pe operații și faze, materii prime și materiale. În baza acestora se poate realiza inclusiv o antecalculație pe produs.

 • Urmărirea producției


  Se bazează pe estimarea unui plan de producție zilnic, săptămânal, lunar și pe existența rapoartelor de producție care evidențiază realizările de produse finite pe secții/schimburi/sortimente.

 • Gestiunea stocurilor


  Aceasta presupune să stabilești necesarul de materii prime în baza planului de producție, a cantităților de materii prime de pe stoc și în curs de aprovizionare.

 • Urmărirea comenzilor de la clienți


  Din comenzile de livrare, se centralizează un necesar pe produse și ținând cont și de alte criterii, rezultă planul de producție.

 • Urmărirea utilajelor


  ASiS ERP beneficiază de aplicația de Management al Mașinilor care monitorizează activitatea mașinilor din fabrică, gestionează normativele de intervenții (revizii, reparații) și planurile de mentenanță.

 • Controlul costurilor


  ASiS colectează costurile directe pe sortimente sau grup de sortimente. Apoi are loc decontarea cheltuielilor indirecte cu salariile și utilajele, regie generală, regia departamentului etc.

 • Evaluarea performanței activității


  Se realizează prin intermediul rapoartelor existente, pe care poți să le personalizezi. Fiecare aplicație beneficiază de rapoarte dedicate: de exemplu: Situație comparativă consumuri, Raport producție, Centralizator aprovizionare,etc.

Ce face ASiS Producție de masă pentru tine?

Configurator Module

Comenzi de livrare

Realizează preluarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de livrare, atât de la clienți, cât și de la depozite sau puncte de lucru proprii.

Resurse Umane

Gestionează informațiile referitoare la performanțele angajaților (competențe, obiective) și la dezvoltarea lor profesională.

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

Managementul Productiei

Faclitează urmărirea producției, pornind de la descrierea tehnologică a unui produs şi continuă cu lansarea şi urmărirea comenzilor de producţie.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Parc auto si utilaje

Permite urmărirea tuturor parametrilor şi activitaţilor maşinilor, fie că vorbim de parcul auto sau de utilajele de producție ale unei companii.

Comenzi de aprovizionare

Realizează generarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de aprovizionare.

Contracte clienti/furnizori

Realizează urmărirea tuturor tipurilor de contracte cu terții, respectiv de furnizori, beneficiari, leasing, rate, închirieri.

Imobilizări

Gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Ce spun clienții

Unicarm productie lapte

Utilizăm cu succes soluția de la Alfa Software de peste 10 ani, pentru toate liniile de producție (lactate, panificație, mezeluri), iar acesta este și motivul pentru care am optat pentru reimplementarea și regandirea aceluiași sistem informatic în varianta sa online, în conformitate cu cerințele pieței.

Unicarm Satu-Mare

Pin It on Pinterest