Soluție ASiS pentru salubritate

Soluţie ASiS ERP pentru salubritate

Interacțiunea cu un număr mare de clienți constituie o provocare pentru companiile care oferă servicii sub forma unui abonament lunar, așa cum procedează și companiile de salubritate. Ele fac eforturi considerabile să crească calitatea serviciilor oferite clienților și în același timp, să păstreze în limite rezonabile costurile operaționale direcționate către acest scop.
Soluția ASiS ERP aduce toate informațiile necesare într-o bază de date unică, în timp real (nu e nevoie de sincronizare), iar pentru companiile din domeniul salubrității, prin aplicațiile sale, se concentrează pe următoarele aspecte importante:


Dezvoltăm. Implementăm. Personalizăm

 • Gestionarea abonaților


  ASiS te ajută să înregistrezi și să păstrezi evidența contractelor de abonați. Identificarea contractelor se face prin intermediul unui cod unic atașat fiecărui contract (CNP  sau CUI).

 • Automatizarea facturării serviciilor


  La nivel de contract, ASiS înregistrează detaliile contractuale (tipuri de servicii, tarife negociate, penalități), în funcție de care se va realiza facturarea, lunar sau trimestrial. Regulile de facturare pot să difere: bonuri de confirmare, minimum facturat sau cantități excepție pentru o anumită perioadă.

 • Încasarea serviciilor la ghișeu


  Se realizează prin scanarea codului bare de pe factură sau printr-o machetă specifică pentru chitanțele emise manual pe teren. Încasările se pot efectua direct pe un abonat, prin suma totală, iar programul va încasa FIFO facturile pe sold sau – direct pe o factură anume.

 • Încasarea pe teren cu dispozitive mobile


  Aplicația ASiSmobile pentru tablete cu Android permite încasarea de pe teren, facilitând emiterea chitanțelor și actualizarea instantanee a soldului abonaților.

 • Urmărirea provizioanelor


  Provizioanele sunt încadrate în funcție de vechimea facturilor și lor li se atribuie conturi specifice pentru fiecare categorie definită. Se generează automat, lunar, printr-un click, în funcție de vechimea facturilor în sold.

 • Urmărirea utilajelor de salubritate


  ASiS ERP beneficiază de aplicația de Management al Mașinilor care te ajută să înregistrezi foilor de parcurs și de lucru, normativele de intervenții (revizii, reparații, asigurări, ITP), devizele de service și să analizezi cheltuielile pe mașini.

 • Controlul costurilor


  ASiS urmărește în detaliu și automat costurile directe și indirecte colectate pe centre de cost/profit. Fiecare utilaj va fi definit ca un centru de cost auxiliar care colectează cheltuieli cu combustibilul, manopera etc. Avantajul major constă într-o evidență a costului pe utilaj, servicii și zone, fiecare zona colectând costurile mai multor utilaje.

 • Evaluarea performanței activității


  Se realizează prin intermediul rapoartelor existente, pe care le poți personaliza. Fiecare aplicație beneficiază de rapoarte dedicate: de exemplu: Situații facturi restante/provizioane, Situație contracte active, Raport de reparații pentru urmărirea utilajelor, etc.

Ce face ASiS Salubritate pentru tine?

Configurator Module

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

Urmărire Abonați

Se pretează firmelor de prestări servicii care au un număr mare de abonaţi (de exemplu firmele de distribuţie apă, salubritate, cablu tv, etc).

CRM

Facilitează gestionarea eficientă a leadurilor apărute și a procesului lor de conversie, a relațiilor cu potențialii clienți și a interacțiunilor cu clienții existenți.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Parc auto si utilaje

Permite urmărirea tuturor parametrilor şi activitaţilor maşinilor, fie că vorbim de parcul auto sau de utilajele de producție ale unei companii.

Comenzi de aprovizionare

Realizează generarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de aprovizionare.

Contracte clienti/furnizori

Realizează urmărirea tuturor tipurilor de contracte cu terții, respectiv de furnizori, beneficiari, leasing, rate, închirieri.

Imobilizări

Gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Ce spun clienții

Salubritate Bratner

Flexibilitatea de care a dat dovadă Alfa Software în implementarea sistemului ASiS a fost unul din punctele cheie ce au permis succesul acestui proiect. Implementarea unei soluții de tip Cloud-Computing, cu aplicații care funcționează online, este pentru noi o premieră. Am fost moderați în ceea ce privește așteptările, dar rezultatele le-au depășit cu mult.

Brantner Servicii Ecologice

Pin It on Pinterest