Soluție ASiS pentru utilități

Soluţie ASiS ERP pentru utilități

Soluția ASiS ERP asigură cu succes managementul tuturor activitățiilor din cadrul companiilor furnizoare de utilități (apă, gaz, curent, telefonie mobilă, servicii publice). ASiS este o soluție web-based, online, ceea ce înseamnă că personalul unei companii de utilități poate introduce sau are acces la informații din sistem, de oriunde (inclusiv din teren). Cum? Cu ajutorul aplicației pentru smartphone-uri/dispozitive mobile – ASiSmobile, care se conectează securizat la baza de date ASiS.

ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile de utilități, prin aplicațiile sale, se concentrează pe următoarele aspecte importante:


Dezvoltăm. Implementăm. Personalizăm

 • Gestionarea automată a circuitului reglementat de documente până la avizare


  Se înregistrează pașii de parcurs, începând de la cererea de avizare și până la contractul de furnizare, ținând cont de cronologia etapelor.

 • Gestionarea abonaților


  Soluția ERP te ajută să păstrezi evidența contractelor de abonați. Identificarea contractelor se face prin intermediul unui cod unic atașat fiecărui contract (CNP sau CUI ). Fiecare abonat poate să aibă mai multe puncte de consum (pentru fiecare se va seta codul NLC – număr loc de consum).

 • Urmărirea abonaților pe centre de cost/profit


  Centrele de cost/profit pot fi cartiere, comune, zone sau grupe de abonați. ASiS îți permite să înregistrezi detaliile contractuale (tipuri de servicii, tarife negociate, penalități), în funcție de care se va realiza facturarea în mod automat, lunar sau trimestrial.

 • Instalarea și citirea contoarelor


  Te ajută să ții evidența contoarelor instalate pe locuri de consum (citiri de pe teren sau estimări, regularizări) și a operațiilor de întreținere și verificare a contoarelor: montare, demontare, verificare, sigilare.

 • Încasarea serviciilor la ghișeu


  Se realizează prin scanarea codului bare de pe factură sau printr-o machetă specifică pentru chitanțele emise manual pe teren. Încasările se pot efectua direct pe un abonat, prin suma totală, iar programul va încasa FIFO facturile pe sold sau – direct pe o factură anume.

 • Încasarea pe teren cu dispozitive mobile


  Se realizează în timp real prin utilizarea aplicației ASiS pentru dispozitive mobile care permite emiterea chitanțelor de pe teren și actualizarea instantanee a soldului abonaților.

 • Urmărirea provizioanelor


  Provizioanele sunt încadrate în funcție de vechimea facturilor și lor li se atribuie conturi specifice pentru fiecare categorie definită. Se generează automat, lunar, printr-un click, în funcție de vechimea facturilor în sold.

 • Urmărirea recuperării creanțelor în instanță/ urmărirea litigiilor


  Urmărește toate cele trei etape majore ale acestui proces: întocmirea dosarului, acționarea în instanță și executarea deciziei Instanței. Se urmăresc distinct cheltuielile de judecată efectuate și încasarea facturilor restante .

 • Urmărirea mașinilor


  ASiS ERP beneficiază de aplicația de Management al Mașinilor care te ajută să înregistrezi foile de parcurs și de lucru, normativele de intervenții (revizii, reparații, asigurări, ITP), devizele de service și să analizezi cheltuielile pe mașini.

 • Controlul costurilor operaționale și investiționale


  ASiS urmărește în detaliu și automat costurile directe și indirecte colectate pe centre de cost/profit.

 • Evaluarea performanței activității


  Se realizează prin intermediul rapoartelor existente, pe care le poți personaliza. Fiecare aplicație beneficiază de rapoarte dedicate: de exemplu Situații facturi restante/provizioane, Situație contracte active, Raport de reparații pentru urmărirea utilajelor etc.

Ce face ASiS utilități pentru tine?

Configurator Module

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

Urmărire Abonați

Se pretează firmelor de prestări servicii care au un număr mare de abonaţi (de exemplu firmele de distribuţie apă, salubritate, cablu tv, etc).

CRM

Facilitează gestionarea eficientă a leadurilor apărute și a procesului lor de conversie, a relațiilor cu potențialii clienți și a interacțiunilor cu clienții existenți.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

PostCalcul

Permite determinarea costului de producție, prin colectarea cheltuielilor directe și repartizarea celor indirecte.

Parc auto si utilaje

Permite urmărirea tuturor parametrilor şi activitaţilor maşinilor, fie că vorbim de parcul auto sau de utilajele de producție ale unei companii.

Comenzi de aprovizionare

Realizează generarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de aprovizionare.

Contracte clienti/furnizori

Realizează urmărirea tuturor tipurilor de contracte cu terții, respectiv de furnizori, beneficiari, leasing, rate, închirieri.

Imobilizări

Gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Ce spun clienții

Solutie ERP utilitati

ASiS ERP ne-a oferit un instrument prețios pentru un mod de lucru profesionist. Automatizările softului după specificul nostru de activitate ne ajută să gestionăm și să îmbunătățim timpul de răspuns în ceea ce privește contractele, facturarea sau cererile de service ale abonaților noștri.

Harviz

Pin It on Pinterest