Soluție ASiS pentru construcții

Soluţie ASiS ERP pentru construcții

Munca de pe șantiere ocupă cea mai importantă parte din activitatea unei firme de construcții, cu tot ce presupune acest lucru: recepția de materii prime pe șantier, stabilirea fazelor de execuție și repartizarea utilajelor și a oamenilor, iar toate acestea trebuie să țină cont de anumite termene de predare și de încadrarea într-un buget/deviz estimat.
Soluția ASiS ERP asigură cu succes managementul tuturor activitățiilor de pe șantiere deoarece este o soluție web-based, online, care dă posibilitatea personalului de pe șantier să poate introduce sau să aibă acces la informații din sistemul ERP, de oriunde, în timp real. Cum? Prin intermediul aplicației pentru smartphone-uri – ASiSmobile, care se conectează securizat la baza de date ASiS.

ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile de construcții, se concentrează pe următoarele aspecte importante:


Dezvoltăm. Implementăm. Personalizăm

 • Controlul șantierelor


  De pe șantiere, inginerii beneficiază de acces securizat la sistemul integrat ASiS prin intermediul aplicației ASiSmobile, care poate fi accesată de pe smartphone-uri sau tablete dotate cu Android sau IOS. De aici rezultă că datele introduse de ingineri pot fi identificate rapid și sunt alocate automat proiectelor la care lucrează aceștia.

 • Introducerea la zi a pontajelor


  Pontajul de șantiere se realizează prin diferență față de zilele anterioare, limitându-se cât mai mult posibil timpul destinat operării de pe telefonul mobil. Nu trebuie să introduceți de fiecare dată componența echipei și a orelor lucrate de fiecare membru al ei.

 • Operarea în timp real a recepțiilor de materiale


  Responsabilul de șantier face poză cu telefonul mobil documentului primit o dată cu transportul de materiale. Poza se încarcă automat în ASiS ERP și la sediul central documentul este operat. Documentele efective se trimit ulterior, dar până când acestea sosesc la sediul central, ele sunt deja operate în sistemul ERP.

 • Urmărirea proiectelor


  Presupune verificarea modului de realizare și stadiul fiecărui proiect de construcții. Calculația de costuri reiese automat din documentele operate pentru fiecare șantier/loc de muncă, iar pentru detalieri, sunt disponibile rapoartele de postcalcul pe loc de muncă/centru de profit.

 • Urmărirea parcului auto și a utilajelor


  ASiS ERP beneficiază de aplicația de Management al Mașinilor care te ajută să urmărești activitatea mașinilor prin înregistrarea foilor de parcurs și de lucru, a normativelor de intervenții (revizii, reparații, asigurări, ITP) și a devizelor de service. Cu ASiS, se pot analiza cheltuielile pe mașini.

 • Rezolvarea decontărilor intragrup


  În ASiS, este posibilă operarea un document primar și generarea automată a documentele derivate. De exemplu, în baza unei facturi furnizor, se generează automat o recepție și consum la beneficiar, în cadrul grupului. Automatizarea se poate face pentru orice fel de document generat  în cadrul grupului.

 • Controlul operațional al activităților companiei


  Se realizează prin intermediul rapoartelor existente, pe care poți să le personalizezi. Fiecare aplicație beneficiază de rapoarte dedicate: de exemplu Raport de producție pentru urmărirea producției interne, Situații pe centre de profit pentru postcalcul, Raport de reparații pentru urmărirea mașinilor etc.

Ce face ASiS Construcții pentru tine?

Configurator Module

Resurse Umane

Gestionează informațiile referitoare la performanțele angajaților (competențe, obiective) și la dezvoltarea lor profesională.

Contabilitate generală

Permite realizarea exercițiului contabil conform structurii unitare de raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, dacă e cazul.

Service Auto

Este utilă companiilor ce activează în sfera serviciilor de reparații și întreținere autovehicule (service auto).

Urmărire Proiecte Șantiere

Urmărirea proiectelor presupune urmărirea modului de realizare și stadiul fiecărui proiect de construcții, instalații sau alte proiecte complexe.

Tablou de Bord

Transformă datele existente în sistem în informaţii prin intermediul rapoartelor și a indicatorilor grafici.

Parc auto si utilaje

Permite urmărirea tuturor parametrilor şi activitaţilor maşinilor, fie că vorbim de parcul auto sau de utilajele de producție ale unei companii.

Comenzi de aprovizionare

Realizează generarea și/sau editarea, precum și urmărirea comenzilor de aprovizionare.

Contracte clienti/furnizori

Realizează urmărirea tuturor tipurilor de contracte cu terții, respectiv de furnizori, beneficiari, leasing, rate, închirieri.

Imobilizări

Gestionează datele privind imobilizările corporale şi necorporale şi automatizează calculul de amortizare.

Personal – Salarizare

Oferă informaţii complete şi corecte despre salariaţi și automatizează calculul salarial, cu respectarea legislației în vigoare.

Financiar-terti

Gestionează toate operațiunile în relație cu terții, încasările/ plăţile efectuate, astfel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al companiei.

Ce spun clienții

Solutie erp constructii

Operarea documentelor rămânea mereu în urmă datorită volumului mare de lucru și a faptului că documentele soseau cu întârziere de pe șantiere. Acest aspect punea o reală piedică în realizarea unor calcule de costuri și analize de profitabilitate și în adoptarea unor decizii de business rapide. Soluția ASiS a rezolvat toate aceste întârzieri, facilitând accesul la informații în timp real pentru proiectele Diferit în derulare. 

Diferit

Pin It on Pinterest