5 pași pentru optimizarea producției cu ajutorul unui ERP

optimizarea producției

Producția este poate cel mai solicitant domeniu economic

care necesită automatizări și susținerea unui sistem informatic integrat. Dacă pe partea de vânzare și distribuție, procesele nu diferă foarte mult de la o firmă la alta, în cazul firmelor de producție, optimizarea producției chiar și din aceeasi ramură, procesele de producție pot fi extrem de specifice și necesită, de obicei, abordări ultrapersonalizate. Se poate deduce că implementarea unei soluții ERP într-o firmă de producție este de departe o provocare pentru orice consultant de implementare.

Există trei tipuri de producție des întâlnite și care dictează metodele de producție ce vor fi adoptate: producția unicat, producția de serie și producția de masă.

În toate cazurile, managerii acordă o importantă deosebită reducerii costurilor de producție și respectării termenelor de livrare stabilite prin contract.

„Necesitatea de informaţii corecte privind toate etapele de producţie din cadrul companiilor acestui sector se resimte din ce în ce mai mult, datorită concurenţei acerbe de azi, unde preţul face de cele mai multe ori diferenţa. A cunoaşte costuri în orice moment al procesului de producţie, a optimiza consumurile de materie primă şi materiale şi a reduce timpii de lucru alocaţi pe operaţie sunt câteva dintre elementele de bază pe care se poate fundamenta o politică de preţuri competitivă.” a declarat Pavel Cristian Gabriel, Director Cercetare-Dezvoltare Alfa Software.

Iată câțiva pași care pot ajuta companiile de producție, la optimizarea producției:

 

Cunoașterea nevoilor clienților lor, integrarea cerințelor lor in oferta companiei și în procesul de producție

Pentru a păstra relații de lungă durată cu clienții, este necesar să le cunoaștem nevoile. Putem obține informații despre clienții noștri bazându-ne pe mai multe canale: vânzări și marketing, suport și service și informații nestructurate. Chiar și firmele de producție au departamentele mai sus amintite, a caror activitate trebuie să fie integrată cu procesele de fabricație ale companiei. Un ERP eficient realizează această integrare prin expunerea unor date care pot influența procesul de ofertare. De exemplu: materiile prime/materialele necesare în procesul de producție/înlocuitori (stocul existent și cantitățile de comandat de la furnizori, gradul de ocupare al utilajelor din secții, etc). Pentru întocmirea de oferte competitive către clienți/potențialii clienți, se pot realiza antecalculații bazate pe tehnologia de fabricație a produsului ofertat. Este limpede că privirea integrată pe care o oferă un ERP poate să ajute la înțelegerea și respectarea nevoilor clienților (ca și termen de execuție, cantități și detalii), poate face diferența față de competitori și crește profiturile companiei.

Definirea tehnologiei de fabricație, a semnificației comenzilor de producție și realizarea scenariilor de antecalculație

Tehnologia de fabricație este ansamblul metodelor, proceselor, operațiilor făcute sau aplicate asupra materiilor prime, materialelor și datelor pentru realizarea unui anumit produs industrial sau comercial. Tehnologia de fabricatie poate fi definită în ASiS arborescent, pe nivele care cuprind operații și materiale și ajută la realizarea scenariilor de antecalculație deoarece în tehnologie sunt cuprinse cantitățile de materiale sau de înlocuitori, iar prețurile, care diferă în funcție de furnizor, sunt preluate automat din Nomenclator în antecalculație. În ASiS, antecalculația permite și înregistrarea unor cheltuieli indirecte și includerea unei marje de profit în acest calcul.

Cât privește semnificația noțiunii de “comandă”, ea diferă în funcție de tipul de produs obţinut. Este practic o mare diferență, de exemplu, între a produce repetitiv acelasi articol în diferite cantități, față de a produce articole diferite, în cantități mai mici, cu diverse modificări, cerute de clienți.

În cazul producției de masă, de exemplu, în soluția ERP se poate defini fiecare comandă ca un produs pentru care se va putea detalia în orice moment un raport de producție. La producția în serie, în schimb, comanda de producție se va referi la un lot de produse, pentru care managerii vor dori să facă scenarii de antecalculație pe tehnologiile standard utilizate, sau pe produs. La producţia de elemente unicat, comanda de producţie este chiar lucrarea şi pentru ea se pot realiza devize de antecalculaţie bazate pe tehnologia unicat de fabricare.

Planificarea, urmărirea și monitorizarea resurselor umane și a altor capacități de producție

Graficul Gantt este instrumentul potrivit pentru a vizualiza gradul de ocupare al utilajelor, stadiul comenzilor sau disponibilitatea resursei umane. De fapt, graficul Gantt este o unealtă interactivă care ajută compania să acționeze rapid și să reacționeze eficient atunci când vine vorba de schimbări în planul de producție; el pune accentul pe resursele disponibile în prezent și anticipează capacitățile viitoare. Astfel resursele companiei sunt folosite la maxim și procesele sunt accelerate. Graficul Gantt favorizează înlăturarea timpilor morți de producție prin optimizarea gradului de încarcare a utilajelor. Iar atunci cand vine vorba de monitorizarea resursei umane, raportarea realizarilor este și ea o componentă de bază a procesului de producție care asigură eficiența lui. De pe tabletă sau prin scanarea de coduri de bare pentru operații, raportarea realizarilor are rolul de a anunța managementul privind stadiul în care se află produsele în secții și de a motiva forța de lucru prin interconectarea remunerației lunare de aceste realizări.

Reducerea rebuturilor și a produselor neconforme

Obiectivul de reducere a costurilor de producție nu trebuie să afecteze în vreun fel calitatea produselor. Astfel, există anumite resurse, optimizarea consumului cărora conduce la efecte pozitive majore,care se propagă la nivelul întregului proces de creare a valorii desfăşurat în cadrul întreprinderii (de exemplu: reducerea pierderilor de materii prime şi materiale în procesele de stocare, reducerea rebuturilor, reducerea defectelor în ceea ce priveşte costurile serviciilor post-vânzare). Altele în schimb pot avea chiar efectul opus.

Reducerea rebuturilor si a produselor neconforme se realizează de obicei printr-un control interfazic în cadrul procesului de producție. ASiS poate gestiona produsele neconforme care revin pentru îmbunătățiri/modificări pe linia de producție. De asemenea, aplicația ASiS de producție poate gestiona și controlul calității pe parcursul procesului de producție în mod diferit în funcție de cerințele clienților.

Calculul costurilor de producție

Costul de producție constituie un criteriu esential în fundamentarea deciziilor privind asimilarea în fabricație a noilor produse. Numai printr-o estimare cât mai exactă a cheltuielilor de producție și a prețului prezumtiv de vânzare al mărfurilor se poate aprecia dacă veniturile obținute vor depăși cheltuielile și se va obține rata de rentabilitate acceptabilă.

Costul de producție este și un indicator de referință al nivelului eficienței economice. Urmărirea nivelului real al cheltuielilor de producție oferă posibilitatea cunoașterii volumului factorilor de producție consumați și eficiența acestor consumuri, comparativ cu normele de cheltuieli prevăzute sau cu nivelul consumurilor realizate de către firmele concurente.

În ASiS, costurile de producție sunt calculate automat prin preluarea automată a cheltuielilor înregistrate în celelalte aplicații ASiS. Costurile de producție cuprind atât cheltuielile directe de producție, cât și cele indirecte (amortizări utilaje, salarii coordonatori secție, etc) și regia companiei (administrative).

Planificarea, urmărirea şi monitorizarea capacităţilor de producţie, determinarea „gâtuirilor” ce pot apărea pe fluxul de producţie, înregistrarea şi raportarea activităţii de producţie, calculul costurilor de producţie sunt funcţionalităţi importante pentru o companie cu activitate de producţie.

 

Transmite mai departe

Articole similare

Sediul Ortoprofil din Targu-Mures
OrtoProfil și Alfa Software – o colaborare de succes
OrtoProfil Târgu-Mureș utilizează ASiS ERP Având peste 20 de ani de experiență, OrtoProfil ocupă primul...
Citește mai mult →
erp productivitate companie
Cum susține un sistem ERP creșterea productivității unei companii?
Poate un sistem ERP spori productivitatea în cadrul unei companii? Soluțiile ERP sunt în prezent o componentă...
Citește mai mult →
industria de producție, IOT, robotizare | ASiS ERP
ERP pentru producție: Industria de producție și „must-have-urile” pentru productivitate în 2023
ERP pentru producție: procese fără hârtii,  IOT industrial, Business Intelligence pe producție, robotizare Află...
Citește mai mult →

Crește, eficientizează, inovează cu ASIS ERP

Lasă-ne datele tale și împreună începem să analizăm nevoile companiei tale.